Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 31 av 58

Svensk yrkesutbildning — Vägval i internationell belysning
Olofsson Jonas
SNS, Övrigt
311 sid, 2005, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2005:37 Tolkutbildning - nya former för nya krav
Fritzes, Övrigt
279 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

SOU 2005:36 På väg mot... En hållbar landsbygdsutveckling
Fritzes, Övrigt
84 sid, 2005, Pris: 135 SEK exkl. moms   

No tears for queers — ett reportage om män, bögar och hatbrott
Hilton Johan
Atlas, Övrigt
Inbunden, 336 sid, 2005, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2004/05:109 Svenska utvecklingssamarbetet med länderna i OSS och Västra Balkan
Riksdagen, Övrigt, Internationell rätt
99 sid, 2005, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2004/05:90 Nordiskt samarbete 2004
Riksdagen, Övrigt
20 sid, 2005, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Amatör eller professionist? — Studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967
Wikberg Karin
SISU Idrottsböcker, Övrigt
359 sid, 2005  SLUT på förlag

När tryggheten står på spel
Barnombudsmannen, Övrigt
92 sid, 2005, Pris: 230 SEK exkl. moms   

Ds 2005:7 Iakttagelser om landsting
Fritzes, Övrigt
97 sid, 2005, Pris: 156 SEK exkl. moms   

I Vattumannens tid? — En bok om 1968 års uppror och dess betydelse idag
Bjereld Ulf, Demker Marie
Hjalmarsson & Högberg, Övrigt
Inbunden, 276 sid, 2005, Pris: 198 SEK exkl. moms   

Makten framför allt — En antologi om statsminister Göran Persson
Ögren Mats
Wahlström & Widstrand, Övrigt
Inbunden, 207 sid, 2005  SLUT på förlag

Förhandla effektivt
Unt Iwar
Liber, Övrigt
Inbunden, 64 sid, 2005, Pris: 185 SEK exkl. moms   

Folkomröstningar
Möller Tommy
SNS, Statsvetenskap och politik, Övrigt
94 sid, 2005, Pris: 91 SEK exkl. moms   

SOU 2005:13 Lördagsdistribution av dagstidningar
Fritzes, Övrigt
88 sid, 2005, Pris: 166 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2004/05:79 Upphörande av 1972 års svensk-norska renbeteskonvention
Riksdagen, Övrigt
13 sid, 2005, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2004/05:103 Kommittéberättelse 2005 — Kommittéernas sammansättning
Riksdagen, Övrigt
467 sid, 2005, Pris: 221 SEK exkl. moms   

SOU 2005:11 Välfärdsverksamhet för Sjömän
Fritzes, Övrigt
234 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

SOU 2005:7 Försvarsfastigheter - information till riksdagen och effektiv lokalförsörjning
Fritzes, Övrigt
157 sid, 2005, Pris: 177 SEK exkl. moms   

Funktionshinder - vad är det? -05 — Om olika skador, sjukdomar och funktionshinder som till följd av brister i samhället leder till handikapp
Dammert Raoul
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Övrigt
170 sid, 2005, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2004/05:66 Politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen
Riksdagen, Övrigt
12 sid, 2005, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 31 av 58

  © 2017 Jure AB