Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | Nästa
Sida 55 av 60

Why Lawyers Should Eat Bananas — Inspirational ideas for lawyers wanting more out of life
Tupman Simon
Tupman, Övrigt
144 sid, 2000, Pris: 275 SEK exkl. moms   

SOU 2000:93 Statlig organisation för näringslivsutveckling
Fritzes, Övrigt
142 sid, 2000, Pris: 121 SEK exkl. moms   

SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor - Bilagedel A och B — nationella mål för folkhälsan
Fritzes, Övrigt
807 sid, 2000, Pris: 421 SEK exkl. moms   

SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor — nationella mål för folkhälsan
Fritzes, Övrigt
251 sid, 2000, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2000:87 Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande
Fritzes, Övrigt
374 sid, 2000, Pris: 208 SEK exkl. moms   

SOU 2000:75 Statens insatser för form och design
Fritzes, Övrigt
293 sid, 2000, Pris: 255 SEK exkl. moms   

SOU 2000:78 Rehabilitering till arbete — En reform för individen i centrum
Fritzes, Övrigt
573 sid, 2000, Pris: 282 SEK exkl. moms   

SOU 2000:74 Att verka för fred — ett gemensamt fredscentrum i Sverige
Fritzes, Övrigt
152 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:73 Campus Kiruna
Fritzes, Övrigt
81 sid, 2000, Pris: 127 SEK exkl. moms   

SOU 2000:71 Principer för fördelning av AP-fondens tillgångar
Fritzes, Övrigt
47 sid, 2000, Pris: 75 SEK exkl. moms   

SOU 2000:57 Statens folkhälsoinstitut — roll och uppgifter
Fritzes, Övrigt
359 sid, 2000, Pris: 208 SEK exkl. moms   

SOU 2000:41 Välfärd, ofärd och ojämlikhet — Levnadsförhållanden under 1990-talet
Fritzes, Övrigt
168 sid, 2000, Pris: 149 SEK exkl. moms   

SOU 2000:40 Välfärd och försörjning — Antologi
Fritzes, Övrigt
235 sid, 2000, Pris: 172 SEK exkl. moms   

SOU 2000:49 Samtal inför ett nytt årtusende
Fritzes, Övrigt
334 sid, 2000, Pris: 217 SEK exkl. moms   

SOU 2000:47 Mångfald i högskolan — Reflexioner och förslag
Fritzes, Övrigt
266 sid, 2000, Pris: 181 SEK exkl. moms   

SOU 2000:43 Ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten
Fritzes, Övrigt
151 sid, 2000, Pris: 121 SEK exkl. moms   

SOU 2000:39 Välfärd och skola
Fritzes, Övrigt
214 sid, 2000, Pris: 163 SEK exkl. moms   

SOU 2000:38 Välfärd, vård och omsorg
Fritzes, Övrigt
355 sid, 2000, Pris: 208 SEK exkl. moms   

SOU 2000:37 Välfärdens förutsättningar — arbetsmarknad, demokrati och segregation
Fritzes, Övrigt
295 sid, 2000, Pris: 190 SEK exkl. moms   

SOU 2000:36 Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik
Fritzes, Övrigt
110 sid, 2000, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2000:22 Från politik till praktik — De svenska steriliseringslagarna 1935-1975
Fritzes, Övrigt
575 sid, 2000, Pris: 254 SEK exkl. moms   

SOU 2000:28 Kunskapsbygget 2000 — det livslånga lärandet
Fritzes, Övrigt
788 sid, 2000, Pris: 324 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | Nästa
Sida 55 av 60

  © 2017 Jure AB