Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 1 av 56

Lärare & elev (NY UPPLAGA) — Rättsliga aspekter och etiska dilemman
Warnling Conradson Wiweka, Sandström Lena, Ahlenius Henrik
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Övrigt
4 uppl, 2023, Preliminärt pris: 252 SEK exkl. moms   

Vad är rätt?
Warnling Conradson Wiweka
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Övrigt
115 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:27 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet
Regeringskansliet, Övrigt
27 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Done at Montreal on 28 May 1999 (Montreal Convention of 1999)
Giemulla Elmar, Schmid Ronald, red.
Kluwer Law International, Internationell rätt, Utländsk rätt, Övrigt
Inbunden, 928 sid, 2022, Pris: 4996 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:25 Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag inför stora reformer
Regeringskansliet, Övrigt
76 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:30 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
52 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:24 Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden
Regeringskansliet, Övrigt
98 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:23 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot invasiva främmande arter
Regeringskansliet, Övrigt
101 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Regeringskansliet, Övrigt
6 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

SOU 2022:66 Åtgärder på fiskeområdet för att skydda Natura 2000-områden i havet
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt, Övrigt
133 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:63 Teknikutveckling och förvaltning — en antologi
Regeringskansliet, Övrigt
89 sid, 2022, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Regeringskansliet, Övrigt
8 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:272 Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
271 sid, 2022, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Open Source Intelligence Techniques — Resources for Searching and Analyzing Online Information
Bazzell Michael
IntelTechniques, Övrigt, Organisation och ledarskap
524 sid, 9 uppl, 2022, Pris: 707 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 1 av 56

  © 2017 Jure AB