Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 52 av 58

SOU 2001:52 Välfärdstjänster i omvandling
Fritzes, Övrigt
342 sid, 2001, Pris: 204 SEK exkl. moms   

SOU 2001:53 Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde
Fritzes, Övrigt
220 sid, 2001, Pris: 165 SEK exkl. moms   

SOU 2001:55 Barns och ungdomars välfärd
Fritzes, Övrigt
343 sid, 2001, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2001:61 Godstransporter för tillväxt — en hållbar strategi
Fritzes, Övrigt
305 sid, 2001, Pris: 204 SEK exkl. moms   

SOU 2001:54 Ofärd i välfärden
Fritzes, Övrigt
265 sid, 2001, Pris: 195 SEK exkl. moms   

SOU 2001:66 Garanterad transportstandard för Gotland
Fritzes, Övrigt
79 sid, 2001, Pris: 137 SEK exkl. moms   

SOU 2001:42 Reformerat sotningsväsende
Fritzes, Övrigt
216 sid, 2001, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2001:46 karriärvägledning.se.nu — Samanfattning och goda exempel
Fritzes, Övrigt
19 sid, 2001, Pris: 75 SEK exkl. moms   

SOU 2001:45 karriärvägledning.se.nu
Fritzes, Övrigt
252 sid, 2001, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2001:35 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2001
Fritzes, Övrigt
371 sid, 2001, Pris: 183 SEK exkl. moms   

Ds 2001:24 Betyg på skolan — en ESO-rapport om gymnasieskolorna
Fritzes, Övrigt
125 sid, 2001, Pris: 146 SEK exkl. moms   

SOU 2001:41 Säkerhet i en ny tid
Fritzes, Övrigt
438 sid, 2001, Pris: 266 SEK exkl. moms   

Ds 2001:19 Elevens framgång — Skolans ansvar
Fritzes, Övrigt
58 sid, 2001, Pris: 81 SEK exkl. moms   

SOU 2001:40 En ny yrkeshögskoleutbildning
Fritzes, Övrigt
108 sid, 2001, Pris: 146 SEK exkl. moms   

Ds 2001:15 Rapport om tillväxtavtalen — Första året
Fritzes, Övrigt
86 sid, 2001, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005
Riksdagen, Övrigt
100 sid, 2001, Pris: 39 SEK exkl. moms   

SOU 2001:16 Alternativmedicinska behandlingsmetoder för djur
Fritzes, Övrigt
250 sid, 2001, Pris: 185 SEK exkl. moms   

Ds 2001:4 Ett svenskt center i Istanbul
Fritzes, Övrigt
21 sid, 2001, Pris: 70 SEK exkl. moms   

Ds 2000:69 Alla lika olika - Expertbilagor — mångfald i arbetslivet
Fritzes, Övrigt
351 sid, 2001, Pris: 225 SEK exkl. moms   

Ds 2000:69 Alla lika olika — mångfald i arbetslivet
Fritzes, Övrigt
188 sid, 2001, Pris: 175 SEK exkl. moms   

IT och juristutbildning — Nordisk årsbok i rättsinformatik 2000
Wahlgren Peter
Jure, IT-rätt, Övrigt
197 sid, 2001, Pris: 242 SEK exkl. moms   

Ds 2000:68 IT som tillväxtmotor
Fritzes, Övrigt
101 sid, 2001, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Why Lawyers Should Eat Bananas — Inspirational ideas for lawyers wanting more out of life
Tupman Simon
Tupman, Övrigt
144 sid, 2000, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 52 av 58

  © 2017 Jure AB