Ds 2001:52 Abonnentinflytande i kabel-TV-nät
� en analys av behovet av lagregler för att stärka abonnenternas inflytande över programutbudet i kabel-TV-nät
   
 
Titel:Ds 2001:52 Abonnentinflytande i kabel-TV-nät � en analys av behovet av lagregler för att stärka abonnenternas inflytande över programutbudet i kabel-TV-nät
Anmärkning:PM av Greger Lindberg, Direktör vid Granskningsnämnden för radio och TV.
Utgivningsår:2001
Omfång:75 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215446
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:52
Ämnesord:Övrigt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar i radio- och TV-lagen som i någon mån stärker abonnenternas inflytande över vilka kanaler som skall ingå i kabel-TV-bolagens utbud. Här pekas på att konsumenternas underläge gentemot dessa bolag kan brytas endast om verklig konkurrens etableras. Detta sker om konsumenterna dels kan välja fritt mellan olika enskilda kanaler (i dag sker valet mellan olika kanalpaket), dels kan välja vem som ska leverera tjänsten.
 
  © 2017 Jure AB