SOU 2001:90 Digital TV - modernisering av marknätet
   
 
Titel:SOU 2001:90 Digital TV - modernisering av marknätet
Anmärkning:Slutbetänkande. Prop. 2002/03:72 och prop. 2001/02:76. Se även SOU 2004:39.
Utgivningsår:2001
Omfång:319 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215594
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Digital-TV-kommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:90
Ämnesord:Övrigt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att:
- En extern aktör bör få kontroll över en del av den totala överföringskapaciteten, enligt den modell som används i Storbritannien och Spanien. Tillståndsgivningen bör skötas av en myndighet med samordnat ansvar för IT-, telekommunikations- och mediasektorn.
– De digitala sändningstillstånden bör gälla i tio år.
– Sändningarna av licensfinansierade program skall vara okrypterade och kostnadsfria.
– EU:s TV-direktiv bör omförhandlas och att sändarlandsprincipen därvid ses över. Mottagarlandets regler bör gälla (t.ex. i fråga om reklam) om sändningarna i huvudsak riktar sig till ett land.
 
  © 2017 Jure AB