Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 21 av 57

SOU 2008:56 Mångfald som möjlighet — Åtgärder för ökad integration på landsbygden
Fritzes, Övrigt
178 sid, 2008, Pris: 226 SEK exkl. moms   

SOU 2008:45 Rapporter från en MR-verkstad
Fritzes, Övrigt
117 sid, 2008, Pris: 204 SEK exkl. moms   

SOU 2008:35 Digital-TV-övergången
Fritzes, Övrigt
299 sid, 2008, Pris: 314 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2007/08:140 Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld
Riksdagen, Övrigt
115 sid, 2008, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Transporter och klimat — Om koldioxid och handel med utsläppsrätter
Kågeson Per
SNS, Övrigt
181 sid, 2008, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2007/08:131 Regelförenklingsarbetet
Riksdagen, Övrigt
48 sid, 2008, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2007/08:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Riksdagen, Övrigt
136 sid, 2008, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Ondskans herrar — Om makt, ett drev och en familj
Adamovic Aleksander, Andersson-Adamovic Emelie
Black Box Publishing, Övrigt
Inbunden, 258 sid, 2008  SLUT på förlag

Prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik
Riksdagen, Övrigt
122 sid, 2008, Pris: 73 SEK exkl. moms   

Test och kvalitetssäkring av IT-system
Eriksson Ulf
Studentlitteratur, Övrigt
392 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 523 SEK exkl. moms   

Kreativitetsboken — Öka kreativiteten och innovationsförmågan på jobbet
Björkman Hans, Zika-Viktorsson Annika
Norstedts Juridik, Övrigt
85 sid, 2008  SLUT på förlag

Bära eller brista
Rökenäs Odd Harald, Hanssen Per-Halvard
Gleerups, Övrigt
316 sid, 2007, Pris: 433 SEK exkl. moms   

Empowerment — I teori och praktik
Askheim Ola Petter, Starrin Bengt
Gleerups, Övrigt
234 sid, 2007, Pris: 372 SEK exkl. moms   

Att avslöja en lögn — i rättsväsende, sjukvård, socialtjänst och försäkringsbransch
Kronkvist Ola
Studentlitteratur, Övrigt
144 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 246 SEK exkl. moms   

Att lyckas med processledning
Dicander-Alexandersson Marianne, m. fl.
Liber, Övrigt
144 sid, 2 uppl, 2007  SLUT på förlag

Vetenskapsteori för nybörjare
Thurén Torsten
Liber, Övrigt
184 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 250 SEK exkl. moms   

OECD Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World
OECD, Ekonomi, Övrigt
307 sid, 2007, Pris: 568 SEK exkl. moms   

Windows Forensic Analysis — Incident Response and Cybercrime Investigation Secrets
Carvey Harlan
Syngress, Övrigt
348 sid, 2007, Pris: 658 SEK exkl. moms   

Läkemedelsguiden
Läkemedelsverket, Övrigt
Inbunden, 480 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 218 SEK exkl. moms   

SOU 2007:104 Samverkan för lokal utveckling
Fritzes, Övrigt
63 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

Impacts of Climate Change on Renewable Energy Sources — Their Role in the Nordic Energy System
Nordiska Ministerrådet, Övrigt
190 sid, 2007, Pris: 244 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 21 av 57

  © 2017 Jure AB