Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Nästa
Sida 1 av 34

Regeringens skrivelse 2023/24:98 Redovisning av skatteutgifter 2024
Regeringskansliet, Övrigt, Ekonomi
55 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:101 Årsredovisning för staten 2023
Regeringskansliet, Övrigt, Ekonomi
405 sid, 2024, Pris: 428 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
555 sid, 2024, Pris: 552 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:82 Riksrevisionens rapport om kontrollen av subventionerade anställningar
Regeringskansliet, Övrigt
113 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:90 Nordiskt samarbete 2023
Regeringskansliet, Övrigt
25 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:97 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning
Regeringskansliet, Övrigt
96 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
477 sid, 2024, Pris: 426 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:106 Riksrevisionens rapport om statens hantering av markintrång
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
176 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

The Charter of the United Nations (Ny Upplaga) — A Commentary
Simma Bruno, m. fl.
Oxford University Press, Internationell rätt, Övrigt
Inbunden, 2752 sid, 4 uppl, 2024, Preliminärt pris: 7256 SEK exkl. moms   

Rättskipning, förvaltning och administration på S:t Barthelemy under den svenska tiden 1784–1878
Bexhed Jan-Mikael
Eddy, Rättshistoria, Övrigt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 174 sid, 2024, Pris: 281 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:69 Riksrevisionens rapport om ersättning för höga sjuklönekostnader
Regeringskansliet, Övrigt
99 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:58 Riksrevisionens rapport om statens åtgärder för utveckling av elsystemet
Regeringskansliet, Övrigt
146 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:63 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2023
Regeringskansliet, Övrigt
16 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Legal Operations in the Age of AI and Data (Ny Titel)
Mack Olga V., Noorestani Humira , Onwudiwe MbaMemme , red.
Globe Law and Business, IT-rätt, Organisation och ledarskap, Övrigt
220 sid, 2024, Preliminärt pris: 2167 SEK exkl. moms   

Scrutton on Charterparties and Bills of Lading
Foxton David, Berry Steven , Smith Christopher, Bennett Howard, Walsh David
Sweet & Maxwell, Sjö- och transporträtt, Förmögenhetsrätt, Övrigt
Inbunden, 850 sid, 25 uppl, 2024, Pris: 5712 SEK exkl. moms   

Juridisk metodbok (Ny Upplaga) — för socialarbetare och andra offentliganställda
Rejmer Annika, Zetterström Stefan, Scheutz Sverker, Fridström Montoya Therése
Norstedts Juridik, Ekonomi, Allmän rättslära, Övrigt
186 sid, 5 uppl, 2024, Preliminärt pris: 419 SEK exkl. moms   

Djur och rätt — Förvaltningslagen, Djurskyddslagen och Tillsynslagen m.m.
Sarenbo Sirkku , Striwing Helena
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt, Övrigt
224 sid, 2024, Pris: 476 SEK exkl. moms   

LSS – konkreta ärendefrågor — Tolkning och tillämpning
Kronsporre Finn
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Övrigt
328 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 427 SEK exkl. moms   

Rättskällor — En introduktion i kritiskt tänkande
Ramberg Christina, Besher Alexander, Carlson Laura, Croon Adam, Granmar Claes, Kleist David, Leviner Pernilla, Norée Annika
Norstedts Juridik, Övrigt, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
100 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 203 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Nästa
Sida 1 av 34

  © 2017 Jure AB