Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | Nästa
Sida 24 av 60

Test och kvalitetssäkring av IT-system
Eriksson Ulf
Studentlitteratur, Övrigt
392 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 523 SEK exkl. moms   

Kreativitetsboken — Öka kreativiteten och innovationsförmågan på jobbet
Björkman Hans, Zika-Viktorsson Annika
Norstedts Juridik, Övrigt
85 sid, 2008  SLUT på förlag

Bära eller brista
Rökenäs Odd Harald, Hanssen Per-Halvard
Gleerups, Övrigt
316 sid, 2007, Pris: 433 SEK exkl. moms   

Empowerment — I teori och praktik
Askheim Ola Petter, Starrin Bengt
Gleerups, Övrigt
234 sid, 2007, Pris: 372 SEK exkl. moms   

Att avslöja en lögn — i rättsväsende, sjukvård, socialtjänst och försäkringsbransch
Kronkvist Ola
Studentlitteratur, Övrigt
144 sid, 2 uppl, 2007  SLUT på förlag

Att lyckas med processledning
Dicander-Alexandersson Marianne, m. fl.
Liber, Övrigt
144 sid, 2 uppl, 2007  SLUT på förlag

Vetenskapsteori för nybörjare
Thurén Torsten
Liber, Övrigt
184 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 250 SEK exkl. moms   

OECD Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World
OECD, Ekonomi, Övrigt
307 sid, 2007, Pris: 568 SEK exkl. moms   

Windows Forensic Analysis — Incident Response and Cybercrime Investigation Secrets
Carvey Harlan
Syngress, Övrigt
348 sid, 2007, Pris: 658 SEK exkl. moms   

Läkemedelsguiden
Läkemedelsverket, Övrigt
Inbunden, 480 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 218 SEK exkl. moms   

SOU 2007:104 Samverkan för lokal utveckling
Fritzes, Övrigt
63 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

Impacts of Climate Change on Renewable Energy Sources — Their Role in the Nordic Energy System
Nordiska Ministerrådet, Övrigt
190 sid, 2007, Pris: 244 SEK exkl. moms   

SOU 2007:102 Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige — En översikt
Fritzes, Övrigt
109 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2007:97 Vissa metrologifrågor
Fritzes, Övrigt
332 sid, 2007, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2007:103 Bo för att leva — Seniorbostäder och trygghetsbostäder
Fritzes, Övrigt
246 sid, 2007, Pris: 257 SEK exkl. moms   

Min allrabästa och ömmaste vän! — Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal
Löwendahl Marie
Makadam, Övrigt
Inbunden, 368 sid, 2007, Pris: 295 SEK exkl. moms   

SOU 2007:91 Ny företagshälsovård - ny kunskapsförsörjning
Fritzes, Övrigt
84 sid, 2007, Pris: 183 SEK exkl. moms   

Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan — Försvarsberedningens omvärldsanalys
Fritzes, Övrigt
169 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SCB Beskrivning av Sveriges befolkning 2006
Statistiska centralbyrån, Övrigt
125 sid, 2007, Pris: 239 SEK exkl. moms   

SOU 2007:60 Sweden facing climate change — threats and opportunities
Fritzes, Övrigt
679 sid, 2007, Pris: 514 SEK exkl. moms   

Bostadspolitiken — Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år
Boverket, Fastighetsrätt, Övrigt
131 sid, 2007, Pris: 122 SEK exkl. moms   

Varför FoU? — Hur dagens internationella företag bedriver sin forskning och utvecklingsverksamhet
Gustavsson Tingvall Patrik
SNS, Övrigt
224 sid, 2007, Pris: 272 SEK exkl. moms   

Mediation - Six Ways in Seven Days — Special Part of the Mediation Process
Boserup Hans
DJØF, Övrigt
263 sid, 2007, Pris: 771 SEK exkl. moms   

Guide till det virtuella samhället — Trender i maktkampen mellan den verkliga och den virtuella världen
Wahlström Bengt
SNS, Övrigt
244 sid, 2007, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | Nästa
Sida 24 av 60

  © 2017 Jure AB