Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 20 av 58

Regeringens skrivelse 2008/09:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008
Riksdagen, Ekonomi, Övrigt
315 sid, 2009, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Kreativitet i tid och rum — processer, personer och platser
Törnqvist Gunnar
SNS, Organisation och ledarskap, Ekonomi, Övrigt
Inbunden, 221 sid, 2009, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Alkoholen, samhället och arbetslivet
Wetterberg Gunnar
SNS, Arbetsrätt, Övrigt
104 sid, 2009, Pris: 159 SEK exkl. moms   

Tillit i det moderna Sverige — den dumme svensken och andra mysterier
Trägårdh Lars, m. fl.
SNS, Statsvetenskap och politik, Övrigt
254 sid, 2009, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Kulturen och hälsan — Essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tillstånd
von Bahr Gunilla
Santérus, Övrigt
Inbunden, 224 sid, 2009, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2008
Official Publications, OP, EU-rätt, Övrigt
266 sid, 2009, Pris: 329 SEK exkl. moms   

SOU 2009:24 De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden
Fritzes, Övrigt
90 sid, 2009, Pris: 203 SEK exkl. moms   

SOU 2009:13 Effektiviteten i Kriminalvårdens lokalförsörjning
Fritzes, Övrigt
201 sid, 2009, Pris: 237 SEK exkl. moms   

Smått och gott — om vetenskapliga rapporter och referensteknik
Ulvenblad Pia, Örtenblad Anders
Studentlitteratur, Övrigt
96 sid, 2008, Pris: 189 SEK exkl. moms   

Handlingsutrymme — utmaningar i socialt arbete
Svensson Kerstin, Johnsson Eva
Natur och Kultur, Övrigt
255 sid, 2008, Pris: 405 SEK exkl. moms   

Linjal Linex — 40 cm
Linex, Sjöfart, Övrigt
2008, Pris: 42 SEK exkl. moms   

Programhantering Datoranvändning — Fakta och övningar
Petersson Marianne, Petersson Mats, Petersson Jonas
Liber, Övrigt
212 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 522 SEK exkl. moms   

Myndigheternas symboler
Riksarkivet, Övrigt
54 sid, 2008, Pris: 48 SEK exkl. moms   

Organic Crop Production - Ambitions and Limitations
Kirchman Holger, Bergström Lars
Springer, Övrigt
Inbunden, 244 sid, 2008, Pris: 1392 SEK exkl. moms   

Förhandling
Lindell Nils
Bonniers, Övrigt
320 sid, 2008  SLUT på förlag

501 Ideas for your compliance and ethics program — Lessons from 30 years of practice
Murphy Joseph E.
Society of corporate compliance and ethics, Organisation och ledarskap, Övrigt
Inbunden, 112 sid, 2008, Pris: 894 SEK exkl. moms   

A Manual of Style for Contract Drafting
Kenneth Adams A
ABA, Förmögenhetsrätt, Övrigt
451 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 974 SEK exkl. moms   

Folkhemsbyggare
Björck Henrik
Atlantis, Övrigt
Inbunden, 380 sid, 2008, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Recept för vården — Om effektivitet i sjukvården och äldreomsorgen
Cederqvist Jane
SNS, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt, Övrigt
179 sid, 2008, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Etik - en introduktion — Omarbetad upplaga
Statens medicinsk-etiska råd, Statsvetenskap och politik, Övrigt
48 sid, 3 uppl, 2008, Pris: 184 SEK exkl. moms   

Brandbelastning
Boverket, Övrigt, Fastighetsrätt
16 sid, 2008, Pris: 82 SEK exkl. moms   

Rehabilitering - en etisk utmaning för vården
Silfverberg Gunilla
Ersta Sköndal högskola, Övrigt
106 sid, 2008, Pris: 209 SEK exkl. moms   

SOU 2008:69 Välja fritt och välja rätt — Drivkrafter för nationella utbildningsval
Fritzes, Övrigt
199 sid, 2008, Pris: 226 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 20 av 58

  © 2017 Jure AB