Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 50 av 57

SOU 2001:96 En rättvisare värld utan fattigdom
Fritzes, Övrigt
380 sid, 2001, Pris: 251 SEK exkl. moms   

SOU 2001:44 Jämställdhet - transporter och IT
Fritzes, Övrigt
138 sid, 2001, Pris: 159 SEK exkl. moms   

SOU 2001:13 Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen
Fritzes, Övrigt
249 sid, 2001, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2001:21 Försvarsmateriel på nya villkor
Fritzes, Övrigt
180 sid, 2001, Pris: 160 SEK exkl. moms   

SOU 2001:6 Döden angår oss alla — värdig vård vid livets slut
Fritzes, Övrigt
165 sid, 2001, Pris: 260 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna
Riksdagen, Övrigt
141 sid, 2001, Pris: 106 SEK exkl. moms   

Ds 2001:54 Idrotten i Sverige och EU — en rapport från EU-idrottsarbetsgruppen WADA
Fritzes, Övrigt
276 sid, 2001, Pris: 172 SEK exkl. moms   

SOU 2001:82 Utvärdering av det fria handredskapsfisket
Fritzes, Övrigt
242 sid, 2001, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2001:90 Digital TV - modernisering av marknätet
Fritzes, Övrigt
319 sid, 2001, Pris: 230 SEK exkl. moms   

SOU 2001:86 Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap
Fritzes, Övrigt
83 sid, 2001, Pris: 115 SEK exkl. moms   

SOU 2001:84 Skydd av barn mot olämpligt programinnehåll i TV
Fritzes, Övrigt
124 sid, 2001, Pris: 157 SEK exkl. moms   

SOU 2001:76 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting
Fritzes, Övrigt
289 sid, 2001, Pris: 204 SEK exkl. moms   

SOU 2001:98 Stöd från Försvarsmakten
Fritzes, Övrigt
199 sid, 2001, Pris: 175 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:60 Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan
Riksdagen, Övrigt
9 sid, 2001, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Ds 2001:74 Transportörsansvaret i utlänningslagen
Fritzes, Övrigt
136 sid, 2001, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 50 av 57

  © 2017 Jure AB