Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | Nästa
Sida 11 av 60

Författningshandbok 2021 — För personal inom hälso- och sjukvård
Liber, Offentlig rätt, Övrigt
1024 sid, 52 uppl, 2021  SLUT på förlag

Socialpolitik och socialt arbete — Historia och idéer
Holgersson Leif, Grönwall Lars, Aronsson Pia
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Övrigt
445 sid, 5 uppl, 2021, Pris: 518 SEK exkl. moms   

Your Role as General Counsel — How to Survive and Thrive in your Role as GC
White Ian , McCall Simon
Globe Law and Business, Övrigt
90 sid, 2021, Pris: 976 SEK exkl. moms   

Bygg ikapp — för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning
Svensson Elisabet
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt, Ekonomi, Övrigt
347 sid, 7 uppl, 2020, Pris: 699 SEK exkl. moms   

Samtalet — Förbättra din professionella kommunikation genom empati
Hilmarsson Hilmar Thór
Studentlitteratur, Övrigt
328 sid, 5 uppl, 2020, Pris: 363 SEK exkl. moms   

Vad är marknaden? — om marknaden som institution, i historien och i samhällsvetenskapen
Magnusson Lars
Studentlitteratur, Ekonomi, Statsvetenskap och politik, Övrigt
161 sid, 2020, Pris: 266 SEK exkl. moms   

Business Development — A Practical Handbook for Lawyers
Revell Stephen
Globe Law and Business, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Övrigt
Inbunden, 339 sid, 2 uppl, 2020, Pris: 1908 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2020/21:62 Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter
Riksdagen, Kriminologi, Övrigt
101 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Vanliga korrekturfel — och hur du åtgärdar dem
Sahlström Eva
Evas skrivskola, Övrigt
41 sid, 2020, Pris: 91 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten
Riksdagen, Övrigt
19 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Så dör demokratier
Levitsky Steven , Ziblatt Daniel
Studentlitteratur, Övrigt
325 sid, 2020, Pris: 292 SEK exkl. moms   

Demokratins skymning
Applebaum Anne
Albert Bonniers Förlag, Övrigt
227 sid, 2020, Pris: 184 SEK exkl. moms   

I rättvisans tjänst — berättelser från mitt liv som advokat
Eriksson Johan
Albert Bonniers Förlag, Övrigt, Biografier och memoarer
Inbunden, 247 sid, 2020, Pris: 238 SEK exkl. moms   

Avslagsmaskinen — Byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring
Altermark Niklas
Verbal Förlag, Övrigt
220 sid, 2020, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | Nästa
Sida 11 av 60

  © 2017 Jure AB