Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 41 av 58

Medicinen och det mänskliga — Vårdkonst och vardagsetik, humanism och humaniora
Stolt Carl-Magnus
Natur och Kultur, Övrigt
Inbunden, 376 sid, 2003, Pris: 271 SEK exkl. moms   

Global klimatpolitik — Konsekvenser för Sveriges ekonomi och energisektor
Bergman Lars, Radetzki Marian
SNS, Övrigt
140 sid, 2003, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Bländad av makten
Mattsson Britt-Marie
Piratförlaget, Övrigt
Inbunden, 358 sid, 2003, Pris: 211 SEK exkl. moms   

Från Pax Romana till Pax Americana — Europa och världsordningen
Hettne Björn
Santérus, Övrigt
194 sid, 2003, Pris: 196 SEK exkl. moms   

SOU 2003:81 De norrländska kyrkstäderna
Fritzes, Övrigt
127 sid, 2003, Pris: 168 SEK exkl. moms   

SOU 2003:80 EFUD - en del i omställningen av energisystemet
Fritzes, Övrigt
405 sid, 2003, Pris: 251 SEK exkl. moms   

SOU 2003:78 Bredbandsnät i hela landet — Statens infrastruktur som resurs
Fritzes, Övrigt, IT-rätt
248 sid, 2003, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Skapa andrum
Doctare Christina
Runa Förlag, Övrigt
Inbunden, 143 sid, 2003, Pris: 165 SEK exkl. moms   

Uppdrag Europa
Bildt Carl
Norstedts, Statsvetenskap och politik, Biografier och memoarer, Övrigt
Inbunden, 304 sid, 2003  SLUT på förlag

Orätt — Rättsrötan efter Göteborgshändelserna
Wijk Erik
Ordfront, Övrigt
224 sid, 2003, Pris: 165 SEK exkl. moms   

SOU 2003:67 Kollektivtrafik med människan i centrum
Fritzes, Övrigt
488 sid, 2003, Pris: 291 SEK exkl. moms   

SOU 2003:53 Dentala material och hälsa
Fritzes, Övrigt
591 sid, 2003, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Kvinnliga chefer i näringslivet — så här ser det ut!
Renstig Monica
SNS, Övrigt
64 sid, 2003, Pris: 109 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:143 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Demokratiska republiken Kongo
Riksdagen, Övrigt
16 sid, 2003, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2002/03:129 Arkitektur, formgivning och design
Riksdagen, Övrigt
64 sid, 2003, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande
Riksdagen, Övrigt
118 sid, 2003, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Avtals- och tvistlösningsförhandling
Runesson Eric M.
Glossator Förlag, Övrigt, Förmögenhetsrätt
346 sid, 2003, Pris: 407 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling
Riksdagen, Övrigt
123 sid, 2003, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2003:33 Tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm-Mälardalsregionen
Fritzes, Övrigt
286 sid, 2003, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Varför är svenskarna så sjuka?
Swedenborg Birgitta
SNS, Övrigt
103 sid, 2003, Pris: 151 SEK exkl. moms   

Protokollet — Estonia. Därför kommer det att hända igen.
Holm Mats, Popova Susanna
Bonniers, Övrigt
240 sid, 2003  SLUT på förlag

SOU 2003:39 Godstransporter i samverkan — tekniska hinder, forskning och utbildning
Fritzes, Övrigt
99 sid, 2003, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 41 av 58

  © 2017 Jure AB