Ds 2003:63 Den svenska sjukan II
� Regelverk och försäkringsmedicinska bedömningar i åtta länder
   
 
Titel:Ds 2003:63 Den svenska sjukan II � Regelverk och försäkringsmedicinska bedömningar i åtta länder
Anmärkning:Se även Ds 2004:16, Ds 2002:22, Ds 2002:49, SOU 2002:5 och prop. 2002/03:6.
Utgivningsår:2003
Omfång:157 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220474
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:63
Ämnesord:Övrigt

Pris: 149 SEK exkl. moms

 

Den höga svenska sjukfrånvaron har visat sig svår att förklara. Strukturella bakomliggande faktorer förklarar endast en femtedel av skillnaden i sjukfrånvaro mellan Sverige och de länder som har låg frånvaro. Svenska läkare är inte mer benägna att sjukskriva än läkarna i andra länder. En förklaring kan vara skillnader i kompletterande avtalsförsäkringar mellan olika länder. Därför behövs ytterligare jämförande studier av bl.a. ersättningssystemens eventuella betydelse.
 
  © 2017 Jure AB