Ds 2003:61 Genus på museer
� Slutrapport från arbetsgruppen Genus på museer
   
 
Titel:Ds 2003:61 Genus på museer � Slutrapport från arbetsgruppen Genus på museer
Utgivningsår:2003
Omfång:121 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220423
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:62
Ämnesord:Övrigt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att frågan om genus på museer blir en uppgift för en särskild resursenhet med placering vid Arbetets museum i Norrköping.
 
  © 2017 Jure AB