Ds 2003:66 Om biblioteksverksamheterna
   
 
Titel:Ds 2003:66 Om biblioteksverksamheterna
Anmärkning:PM av direktören John Erik Forslund. Se även SOU 2003:129.
Utgivningsår:2003
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220660
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:66
Ämnesord:Övrigt

Pris: 150 SEK exkl. moms

 

I promemorian redogörs för utvecklingen på biblioteksområdet under 1990-talet och framåt med tonvikt på vad som hänt sedan 1996 års bibliotekslag trädde i kraft. Trenden pekar på att användningen av biblioteken ökar kraftigt. Här föreslås en ändring i lagen som skall främja ökad samverkan mellan olika huvudmän.
 
  © 2017 Jure AB