Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 6 av 57

Digitalisering
Cöster Mathias, Westelius Alf
Liber, Övrigt
132 sid, 2 uppl, 2021, Pris: 246 SEK exkl. moms   

Glutenfritt — gott och enkelt
Elding-Pontén Margareta
Jure, Övrigt
Inbunden, 192 sid, 3 uppl, 2021, Pris: 234 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:54 Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete
Riksdagen, Övrigt
115 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:39 Riksrevisionens rapport om Pisaundersökningen 2018
Riksdagen, Övrigt
103 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:53 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan
Riksdagen, Övrigt
85 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

De lege 2020 — Voices on Law and Activism - Addressing The Work of Adam Gearey
Grahn-Farley Maria, red.
Iustus, Allmän rättslära, Rättshistoria, Övrigt
278 sid, 2021, Pris: 406 SEK exkl. moms   

SOU 2021:77 Från kris till kraft — Återstart för kulturen
Riksdagen, Offentlig rätt, Övrigt
324 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:13 Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år
Riksdagen, Övrigt
90 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:7 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet
Riksdagen, Övrigt
101 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:24 Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer
Riksdagen, Övrigt
123 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Till de utsattas försvar — om min match i åsiktskorridoren
Nordström Ruth
Libris Bokförlag, Övrigt
Inbunden, 263 sid, 2021, Pris: 252 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 6 av 57

  © 2017 Jure AB