Gärningsmannaprofilering
� Personlighetens betydelse för utförandet av brott
   
 
Författare:Dåderman Anna , Kajonius Petri
Titel:Gärningsmannaprofilering � Personlighetens betydelse för utförandet av brott
Utgivningsår:2022
Omfång:356 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144127620
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt , Övrigt

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

Gärningsmannaprofilering syftar till att ta reda på vem som har begått ett brott och bygger på antagandet om att gärningspersonens personlighet avspeglas i utförandet av gärningen. I denna bok beskrivs klassiska teorier om gärningsmannaprofilering utifrån psykologisk forskning. Författarna summerar de senaste decenniernas internationella forskning och redogör också för en egenutvecklad profileringsmodell utifrån personlighet, som syftar till att effektivisera framtida förutsägelser och tolkningar av okända gärningspersoners tillvägagångssätt. I modellen kombineras de fem stora personlighetsdragen med skattningar av narcissism och psykopati.

Profileringsmodellen illustreras här med hjälp av uppgifter om en redan dömd person - den kvinna som dömdes för det uppmärksammade sommarstugemordet i Arboga 2016. Detta var ett lämpligt val eftersom det finns ett omfattande offentligt material som skildrar henne och som redan har samlats in av andra.

Gärningsmannaprofilering riktar sig främst till universitetsstuderande i rättspsykologi och psykologi men är också en kunskapskälla för yrkesverksamma som i sitt arbete möter en rättspsykologisk problematik.
 
  © 2017 Jure AB