Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 35 av 58

Mångfald och förändring i socialt arbete
Magnússon Finnur, Plantin Lars
Studentlitteratur, Övrigt
264 sid, 2004, Pris: 287 SEK exkl. moms   

Den stora vändningen? — Ett universitetssjukhus i förändring
Brorström Björn
Studentlitteratur, Övrigt
126 sid, 2004  SLUT på förlag

Hälsopromotion i arbetslivet
Hanson Anders
Studentlitteratur, Övrigt
296 sid, 2004, Pris: 609 SEK exkl. moms   

Från ordförandeskap till utanförskap
von Sydow Emily
SNS, Övrigt
Inbunden, 150 sid, 2004, Pris: 185 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2004/05:4 Sveriges politik för global utveckling
Riksdagen, Övrigt
63 sid, 2004, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Ds 2004:36 Innovativa Sverige — En strategi för tillväxt genom förnyelse
Fritzes, Övrigt
45 sid, 2004, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Judoboken — Från nybörjare till avancerad
Stener Jan
Jure, Övrigt
Inbunden, 275 sid, 2004, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Ds 2004:41 Ekonomiskt utsatta barn
Fritzes, Övrigt
441 sid, 2004, Pris: 280 SEK exkl. moms   

SOU 2004:84 SWENTEC AB — för en nationell kraftsamling på svensk miljöteknik
Fritzes, Övrigt
155 sid, 2004, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Ds 2004:39 Det går långsamt fram... — jämställdheten inom jord- och skogsbrukssektorn
Fritzes, Övrigt
314 sid, 2004, Pris: 200 SEK exkl. moms   

SOU 2004:89 Verksamheten vid IMEGO AB
Fritzes, Övrigt
65 sid, 2004, Pris: 160 SEK exkl. moms   

Lönsamma affärsförhandlingar — En handledning i konsten att göra affärer
Unt Iwar
Industrilitteratur, Övrigt
272 sid, 2004, Pris: 466 SEK exkl. moms   

Kreativitetens geografi
Törnqvist Gunnar
SNS, Övrigt
96 sid, 2004  SLUT på förlag

Medborgare eller målsägare — sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman
Fimreite Anne Lise, Panican Alexandru, Sunesson Sune, Tranvik Tommy, Vahlne Westerhäll Lotta, Wetterberg Gunnar
Svenska kommunförbundet, Övrigt
120 sid, 2004  SLUT på förlag

Vunnet & försvunnet — Om rytmen i livet
Jönsson Bodil
Brombergs, Övrigt
Inbunden, 125 sid, 2004, Pris: 200 SEK exkl. moms   

Kampen om kunskapen
Ingelstam Lars
Lärarförbundets förlag, Övrigt
256 sid, 2004  SLUT på förlag

Kommunal Personal 2003 — Personalstatistiken 40 år
Svenska kommunförbundet, Övrigt
138 sid, 2004, Pris: 248 SEK exkl. moms   

SOU 2004:76 Godstransporter - noder och länkar i samspel
Fritzes, Övrigt
199 sid, 2004, Pris: 190 SEK exkl. moms   

SOU 2004:72 Utsädeskontroll i förändring
Fritzes, Övrigt
203 sid, 2004, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 35 av 58

  © 2017 Jure AB