Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 35 av 56

Ds 2004:21 Finansiering av starka forskningsmiljöer — en internationell utblick
Fritzes, Övrigt
43 sid, 2004, Pris: 100 SEK exkl. moms   

Handledning inom vård och omsorg — ur ett psykosocialt perspektiv
Grönquist Gunilla
Gothia, Övrigt
261 sid, 2004  SLUT på förlag

Hälsorådgivande samtal
Bergstrand Marie
Studentlitteratur, Övrigt
172 sid, 2004, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Prop. 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell styrka i Afghanistan
Riksdagen, Övrigt
17 sid, 2004, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2004:42 Lärare, forskare och läkare - tre kompetenser i en befattning
Fritzes, Övrigt
123 sid, 2004, Pris: 170 SEK exkl. moms   

SOU 2004:41 Totalförsvarets forskningsinstitut — En översyn
Fritzes, Övrigt
285 sid, 2004, Pris: 230 SEK exkl. moms   

Ds 2004:16 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro
Fritzes, Övrigt
164 sid, 2004, Pris: 170 SEK exkl. moms   

Idrottens väg till folkhemmet — Studier i statlig idrottspolitik 1913-1970
Norberg Johan R.
SISU Idrottsböcker, Övrigt
Inbunden, 491 sid, 2004  SLUT på förlag

Prop. 2003/04:128 Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten
Riksdagen, Övrigt
6 sid, 2004, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2003/04:124 En hållbar svensk politik i fråga om valar
Riksdagen, Övrigt
61 sid, 2004, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015
Riksdagen, Övrigt
60 sid, 2004, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2004:35 Utan timplan — med målen i sikte
Fritzes, Övrigt
201 sid, 2004, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Avväpna Irak
Blix Hans
Bonniers, Statsvetenskap och politik, Biografier och memoarer, Övrigt
Inbunden, 268 sid, 2004  SLUT på förlag

Stressad hjärna, stressad kropp — Om sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa
Lundberg Ulf, Wentz Görel
Wahlström & Widstrand, Övrigt
Inbunden, 219 sid, 2004, Pris: 224 SEK exkl. moms   

På spaning efter en europeisk identitet — Det antika Rom. Den Europeiska unionens historiska fundament.
Tengström Emin
Santérus, Övrigt
Inbunden, 224 sid, 2004, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Ro utan åror — En bok om livet och döden
Lindquist Ulla-Carin
Norstedts, Övrigt
Inbunden, 233 sid, 2004  SLUT på förlag

Regeringens skrivelse 2003/04:110 Demokratipolitik
Riksdagen, Övrigt
145 sid, 2004, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2003/04:90 Nordiskt samarbete 2003
Riksdagen, Övrigt
21 sid, 2004, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 35 av 56

  © 2017 Jure AB