Ds 2004:51 Den framtida konsumentpolitiken
� Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006
   
 
Titel:Ds 2004:51 Den framtida konsumentpolitiken � Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006
Anmärkning:Se även regeringens skrivelse 2003/04:129 och prop. 2005/06:105.
Utgivningsår:2004
Omfång:128 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222493
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:51
Ämnesord:Övrigt

Pris: 150 SEK exkl. moms

 

Det nya övergripande målet för konsumentpolitiken: trygga konsumenter med makt agerar för välfärd och hållbar utveckling.

Målet föreslås kompletteras med följande delmål:
– Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla.
– Medvetna konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser.
– Producenter och övriga näringsidkare är ansvarstagande gentemot Nytt övergripande mål för konsumentpolitiken: trygga konsumenter med makt agerar för välfärd och hållbar utveckling.
Målet föreslås kompletteras med följande delmål:
– Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla.
– Medvetna konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser.
– Producenter och övriga näringsidkare är ansvarstagande gentemot konsumenterna.
 
  © 2017 Jure AB