Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 4 av 58

Att skriva bättre i jobbet — En basbok om brukstexter
Ehrenberg-Sundin Barbro, Lundin Kerstin, Wedin Åsa
Norstedts Juridik, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Övrigt
192 sid, 7 uppl, 2022, Pris: 417 SEK exkl. moms   

Väg 801 — byalaget som tog strid mot Trafikverket
Edman Ingegerd
Karneval Förlag AB, Offentlig rätt, Övrigt
286 sid, 2022, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Samhällsguiden 2022 — En handbok i offentlig service
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt, Övrigt
712 sid, 34 uppl, 2022, Pris: 402 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:248 Riksrevisionens rapport om statens finansiering av kommunerna
Regeringskansliet, Övrigt
87 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021
Regeringskansliet, Övrigt
326 sid, 2022, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:265 Riksrevisionens rapport om fastighetsbildningen i Sverige
Regeringskansliet, Övrigt
98 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:261 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2022–2033
Regeringskansliet, Övrigt
38 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:140 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande
Regeringskansliet, Övrigt
131 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Att skriva rätt — Goda råd för att skriva uppsats i juridik
Önnerfors Elsa Trolle, Wenander Henrik
Norstedts Juridik, Övrigt, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Allmänna verk och samlingsverk
96 sid, 3 uppl, 2022, Pris: 182 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:249 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet
Regeringskansliet, Övrigt
34 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022
Regeringskansliet, Övrigt
247 sid, 2022, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition
Regeringskansliet, Övrigt
247 sid, 2022, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:101 Årsredovisning för staten 2021
Regeringskansliet, Övrigt
479 sid, 2022, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:98 Redovisning av skatteutgifter 2022
Regeringskansliet, Övrigt
55 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:247 Sveriges genomförande av Agenda 2030
Regeringskansliet, Övrigt
76 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:114 Strategisk exportkontroll 2021
Regeringskansliet, Övrigt
108 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 4 av 58

  © 2017 Jure AB