Regeringens skrivelse 2022/23:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2022
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2022
Utgivningsår:2023
Omfång:435 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223103
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:103
Ämnesord:Övrigt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.
 
  © 2017 Jure AB