Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Nästa
Sida 1 av 9

Nr. 2022/23:103 Regeringens skrivelse 2022/23:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2022
Regeringskansliet, Övrigt
435 sid, 2023, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:101 Regeringens skrivelse 2022/23:101 Årsredovisning för staten 2022
Regeringskansliet, Övrigt
460 sid, 2023, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:98 Regeringens skrivelse 2022/23:98 Redovisning av skatteutgifter 2023
Regeringskansliet, Övrigt
55 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:75 Regeringens skrivelse 2022/23:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2022
Regeringskansliet, Övrigt
570 sid, 2023, Pris: 407 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:70 Regeringens skrivelse 2022/23:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Regeringskansliet, Övrigt
6 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:63 Regeringens skrivelse 2022/23:63 Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning
Regeringskansliet, Övrigt
96 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:49 Regeringens skrivelse 2022/23:49 Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
10 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:44 Regeringens skrivelse 2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen – effektivitet och konsekvenser
Regeringskansliet, Övrigt
99 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:38 Regeringens skrivelse 2022/23:38 2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Regeringskansliet, Övrigt
11 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:36 Regeringens skrivelse 2022/23:36 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för att stimulera investeringar i datorhallar
Regeringskansliet, Övrigt
87 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:30 Regeringens skrivelse 2022/23:30 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
52 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:29 Regeringens skrivelse 2022/23:29 Riksrevisionens rapport om regeringens underlag till riksdagen under pandemin
Regeringskansliet, Övrigt
105 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:27 Regeringens skrivelse 2022/23:27 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet
Regeringskansliet, Övrigt
27 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:25 Regeringens skrivelse 2022/23:25 Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag inför stora reformer
Regeringskansliet, Övrigt
76 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:24 Regeringens skrivelse 2022/23:24 Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden
Regeringskansliet, Övrigt
98 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:23 Regeringens skrivelse 2022/23:23 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot invasiva främmande arter
Regeringskansliet, Övrigt
101 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:22 Regeringens skrivelse 2022/23:22 Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor
Regeringskansliet, Övrigt
79 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:19 Regeringens skrivelse 2022/23:19 Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin
Regeringskansliet, Övrigt
132 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:16 Regeringens skrivelse 2022/23:16 Riksrevisionens rapport om Sidas val av samarbetspartner och biståndsform
Regeringskansliet, Övrigt
109 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:12 Regeringens skrivelse 2022/23:12 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel
Regeringskansliet, Övrigt
91 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Nästa
Sida 1 av 9

  © 2017 Jure AB