Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 1 av 12

Nr. 2023/24:157 Regeringens skrivelse 2023/24:157 Riksrevisionens rapport om statens skydd av hotade personer
Regeringskansliet, Offentlig rätt
103 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:135 Regeringens skrivelse 2023/24:135 Riksrevisionens rapport om nationell plan för transportinfrastrukturen
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Sjö- och transporträtt
110 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:130 Regeringens skrivelse 2023/24:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2023
Regeringskansliet, Ekonomi
522 sid, 2024, Pris: 593 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:127 Regeringens skrivelse 2023/24:127 Riksrevisionens rapport om styrningen av Business Sweden
Regeringskansliet, Offentlig rätt
105 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:125 Regeringens skrivelse 2023/24:125 Riksrevisionens rapport Svart på vitt — rotavdragets kostnader och effekter
Regeringskansliet, Ekonomi, Skatterätt
88 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:123 Regeringens skrivelse 2023/24:123 Riksrevisionens rapport om nödnumret 112 — statens och SOS Alarms hantering av larm
Regeringskansliet, Offentlig rätt
99 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:122 Regeringens skrivelse 2023/24:122 Riksrevisionens rapport om läkemedelsförskrivningen — statens styrning och tillsyn
Regeringskansliet, Offentlig rätt
165 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:121 Regeringens skrivelse 2023/24:121 Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
117 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:115 Regeringens skrivelse 2023/24:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
176 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:114 Regeringens skrivelse 2023/24:114 Strategisk exportkontroll 2023 — krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Regeringskansliet, Offentlig rätt
101 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:111 Regeringens skrivelse 2023/24:111 Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Immaterialrätt
29 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:109 Regeringens skrivelse 2023/24:109 De kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan — om förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
29 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:106 Regeringens skrivelse 2023/24:106 Riksrevisionens rapport om statens hantering av markintrång
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:104 Regeringens skrivelse 2023/24:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2019-2023
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
87 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:103 Regeringens skrivelse 2023/24:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
477 sid, 2024, Pris: 469 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:101 Regeringens skrivelse 2023/24:101 Årsredovisning för staten 2023
Regeringskansliet, Övrigt, Ekonomi
405 sid, 2024, Pris: 471 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:98 Regeringens skrivelse 2023/24:98 Redovisning av skatteutgifter 2024
Regeringskansliet, Övrigt, Ekonomi
55 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:97 Regeringens skrivelse 2023/24:97 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning
Regeringskansliet, Övrigt
96 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:96 Regeringens skrivelse 2023/24:96 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2023
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
56 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:94 Regeringens skrivelse 2023/24:94 Verksamhet inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2022 och helåret 2023
Regeringskansliet, Övrigt
41 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:90 Regeringens skrivelse 2023/24:90 Nordiskt samarbete 2023
Regeringskansliet, Övrigt
25 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:82 Regeringens skrivelse 2023/24:82 Riksrevisionens rapport om kontrollen av subventionerade anställningar
Regeringskansliet, Övrigt
113 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:75 Regeringens skrivelse 2023/24:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
555 sid, 2024, Pris: 630 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 1 av 12

  © 2017 Jure AB