Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 5 av 11

Nr. 2021/22:247 Regeringens skrivelse 2021/22:247 Sveriges genomförande av Agenda 2030
Regeringskansliet, Övrigt
76 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:241 Regeringens skrivelse 2021/22:241 Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag
Regeringskansliet, Övrigt
69 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:230 Regeringens skrivelse 2021/22:230 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem
Regeringskansliet, Övrigt
19 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:203 Regeringens skrivelse 2021/22:203 Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik
Regeringskansliet, Övrigt
141 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:191 Regeringens skrivelse 2021/22:191 Riksrevisionens rapport om bosättningslagen
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:141 Regeringens skrivelse 2021/22:141 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2021
Regeringskansliet, Övrigt
56 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:140 Regeringens skrivelse 2021/22:140 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande
Regeringskansliet, Övrigt
131 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:130 Regeringens skrivelse 2021/22:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021
Regeringskansliet, Övrigt
326 sid, 2022, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:115 Regeringens skrivelse 2021/22:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
171 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:114 Regeringens skrivelse 2021/22:114 Strategisk exportkontroll 2021
Regeringskansliet, Övrigt
108 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:109 Regeringens skrivelse 2021/22:109 Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål
Regeringskansliet, Övrigt
60 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:107 Regeringens skrivelse 2021/22:107 Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete
Regeringskansliet, Övrigt
137 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:104 Regeringens skrivelse 2021/22:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:103 Regeringens skrivelse 2021/22:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
396 sid, 2022, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:101 Regeringens skrivelse 2021/22:101 Årsredovisning för staten 2021
Regeringskansliet, Övrigt
479 sid, 2022, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:100 Prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition
Regeringskansliet, Övrigt
247 sid, 2022, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:98 Regeringens skrivelse 2021/22:98 Redovisning av skatteutgifter 2022
Regeringskansliet, Övrigt
55 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:90 Regeringens skrivelse 2021/22:90 Nordiskt samarbete 2021
Regeringskansliet, Övrigt
27 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:87 Regeringens skrivelse 2021/22:87 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2021
Regeringskansliet, Övrigt
17 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 5 av 11

  © 2017 Jure AB