Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 2 av 11

Nr. 2023/24:67 Regeringens skrivelse 2023/24:67 Motståndskraft och handlingskraft - en nationell strategi mot organiserad brottslighet
Regeringskansliet, Övrigt
42 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:63 Regeringens skrivelse 2023/24:63 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2023
Regeringskansliet, Övrigt
16 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:59 Regeringens skrivelse 2023/24:59 Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll
Regeringskansliet, Övrigt
245 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:58 Regeringens skrivelse 2023/24:58 Riksrevisionens rapport om statens åtgärder för utveckling av elsystemet
Regeringskansliet, Övrigt
146 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:51 Regeringens skrivelse 2023/24:51 Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag
Regeringskansliet, Övrigt
145 sid, 2023, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:49 Regeringens skrivelse 2023/24:49 Riksrevisionens rapport om hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad
Regeringskansliet, Övrigt
85 sid, 2023, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:48 Regeringens skrivelse 2023/24:48 Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården
Regeringskansliet, Övrigt
100 sid, 2023, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:47 Regeringens skrivelse 2023/24:47 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2022
Regeringskansliet, Övrigt
52 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:44 Regeringens skrivelse 2023/24:44 Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel
Regeringskansliet, Övrigt
94 sid, 2023, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:42 Regeringens skrivelse 2023/24:42 Riksrevisionens rapport om förändrade inkomstskatteregler 2011–2023
Regeringskansliet, Övrigt
98 sid, 2023, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:39 Regeringens skrivelse 2023/24:39 Riksrevisionens rapport om det nationella smittskyddet
Regeringskansliet, Övrigt
118 sid, 2023, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:34 Regeringens skrivelse 2023/24:34 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023
Regeringskansliet, EU-rätt, Internationell rätt
47 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:26 Regeringens skrivelse 2023/24:26 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt, IT-rätt
91 sid, 2023, Pris: 88 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:22 Regeringens skrivelse 2023/24:22 Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Ekonomi
105 sid, 2023, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:7 Regeringens skrivelse 2023/24:7 Riksrevisionens rapport om digitala tjänster till privatpersoner
Regeringskansliet, Övrigt
93 sid, 2023, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:141 Regeringens skrivelse 2022/23:141 Riksrevisionens rapport om lex Maria och lex Sarah
Regeringskansliet, Övrigt
113 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:140 Regeringens skrivelse 2022/23:140 2023 års redogörelse för företag med statligt ägande
Regeringskansliet, Övrigt
131 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:134 Regeringens skrivelse 2022/23:134 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2022
Regeringskansliet, Övrigt
100 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:130 Regeringens skrivelse 2022/23:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2022
Regeringskansliet, Övrigt
297 sid, 2023, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:129 Regeringens skrivelse 2022/23:129 Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens hantering av mängdbrott
Regeringskansliet, Övrigt
103 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:128 Regeringens skrivelse 2022/23:128 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2022
Regeringskansliet, Övrigt
60 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 2 av 11

  © 2017 Jure AB