Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 2 av 10

Nr. 2022/23:44 Regeringens skrivelse 2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen – effektivitet och konsekvenser
Regeringskansliet, Övrigt
99 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:38 Regeringens skrivelse 2022/23:38 2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Regeringskansliet, Övrigt
11 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:36 Regeringens skrivelse 2022/23:36 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för att stimulera investeringar i datorhallar
Regeringskansliet, Övrigt
87 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:30 Regeringens skrivelse 2022/23:30 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
52 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:29 Regeringens skrivelse 2022/23:29 Riksrevisionens rapport om regeringens underlag till riksdagen under pandemin
Regeringskansliet, Övrigt
105 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:27 Regeringens skrivelse 2022/23:27 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet
Regeringskansliet, Övrigt
27 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:25 Regeringens skrivelse 2022/23:25 Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag inför stora reformer
Regeringskansliet, Övrigt
76 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:24 Regeringens skrivelse 2022/23:24 Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden
Regeringskansliet, Övrigt
98 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:23 Regeringens skrivelse 2022/23:23 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot invasiva främmande arter
Regeringskansliet, Övrigt
101 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:22 Regeringens skrivelse 2022/23:22 Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor
Regeringskansliet, Övrigt
79 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:19 Regeringens skrivelse 2022/23:19 Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin
Regeringskansliet, Övrigt
132 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:16 Regeringens skrivelse 2022/23:16 Riksrevisionens rapport om Sidas val av samarbetspartner och biståndsform
Regeringskansliet, Övrigt
109 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:12 Regeringens skrivelse 2022/23:12 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel
Regeringskansliet, Övrigt
91 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:5 Regeringens skrivelse 2022/23:5 Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken
Regeringskansliet, Offentlig rätt
92 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:285 Regeringens skrivelse 2021/22:285 Riksrevisionens rapport om den statliga lönegarantin
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Insolvensrätt
113 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:283 Regeringens skrivelse 2021/22:283 Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin
Regeringskansliet, Ekonomi
95 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:282 Regeringens skrivelse 2021/22:282 Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål
Regeringskansliet, Övrigt
85 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:281 Regeringens skrivelse 2021/22:281 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
26 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:267 Regeringens skrivelse 2021/22:267 Fördjupad uppföljning av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Regeringskansliet, Övrigt
50 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:266 Regeringens skrivelse 2021/22:266 Riksrevisionens rapport om digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen
Regeringskansliet, Övrigt
117 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 2 av 10

  © 2017 Jure AB