Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 8 av 11

Nr. 2020/21:102 Regeringens skrivelse 2020/21:102 Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar
Publishing House of the Parliament of Norway, Övrigt
68 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:101 Regeringens skrivelse 2020/21:101 Årsredovisning för staten 2020
Riksdagen, Ekonomi
400 sid, 2021, Pris: 285 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:98 Regeringens skrivelse 2020/21:98
Riksdagen, Övrigt
61 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:95 Regeringens skrivelse 2020/21:95 Barns och ungas läsning
Riksdagen, Övrigt
52 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:93 Regeringens skrivelse 2020/21:93 Riksrevisionens rapport om Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter
Riksdagen, Offentlig rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt
95 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:92 Regeringens skrivelse 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden - regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025
Riksdagen, Arbetsrätt, Offentlig rätt
31 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:90 Regeringens skrivelse 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020
Riksdagen, Övrigt
26 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:89 Regeringens skrivelse Skr. 2020/21:89 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen
Riksdagen, Övrigt
146 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:88 Regeringens skrivelse 2020/21:88 Riksrevisionens rapport om automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen
Riksdagen, Övrigt
84 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:86 Regeringens skrivelse 2020/21:86 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av järnvägar
Riksdagen, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
84 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:75 Regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2020
Riksdagen, Övrigt
407 sid, 2021, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:70 Regeringens skrivelse 2020/21:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Riksdagen, Övrigt
6 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:62 Regeringens skrivelse 2020/21:62 Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter
Riksdagen, Kriminologi, Övrigt
101 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:59 Regeringens skrivelse 2020/21:59 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2019
Riksdagen, Övrigt
46 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:56 Regeringens skrivelse 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten
Riksdagen, Övrigt
19 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:53 Regeringens skrivelse 2020/21:53 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden
Riksdagen, Övrigt
103 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:39 Regeringens skrivelse 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning
Riksdagen, Övrigt
99 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:31 Regeringens skrivelse 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning
Riksdagen, Övrigt
79 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:28 Regeringens skrivelse 2020/21:28 Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen
Riksdagen, Utländsk rätt
56 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:25 Regeringens skrivelse 2020/21:25 Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap
Riksdagen, Övrigt
86 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:10 Regeringens skrivelse 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget
Riksdagen, Ekonomi
111 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 8 av 11

  © 2017 Jure AB