Regeringens skrivelse 2020/21:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2020/21:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020
Utgivningsår:2021
Omfång:314 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021130
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2020/21:130
Ämnesord:Övrigt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet t.o.m. 2020.

I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar för 2020 och en utvärdering av AP-fondernas verksamhet sedan 2001. Skrivelsen överlämnas årligen till riksdagen senast den 1 juni.
 
  © 2017 Jure AB