Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 9 av 11

Nr. 2020/21:7 Regeringens skrivelse 2020/21:7 Regeringens skrivelse Strategi för den arktiska regionen
Riksdagen, Miljörätt, Offentlig rätt
41 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:3 Regeringens skrivelse 2020/21:3 Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete med handelshinder
Riksdagen, Ekonomi, Marknadsrätt
72 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:202 Regeringens skrivelse 2019/20:202 ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv
Riksdagen, Övrigt
23 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:199 Regeringens skrivelse 2019/20:199 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor
Riksdagen, Övrigt
78 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:192 Regeringens skrivelse 2019/20:192 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten
Riksdagen, Övrigt
87 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:191 Regeringens skrivelse 2019/20:191 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten
Riksdagen, Övrigt
98 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:177 Regeringens skrivelse 2019/20:185 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram
Riksdagen, Fastighetsrätt, Skatterätt, Övrigt
78 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:177 Regeringens skrivelse 2019/20:177 Riksrevisionens rapport om rutavdraget
Riksdagen, Övrigt
81 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:171 Regeringens skrivelse 2019/20:171 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter
Riksdagen, Övrigt
108 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:170 Regeringens skrivelse 2019/20:170 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar
Riksdagen, Övrigt
100 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:153 Regeringens skrivelse 2019/20:153 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2019
Riksdagen, Övrigt
52 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:147 Regeringens skrivelse 2019/20:147 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer
Riksdagen, Offentlig rätt
63 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:141 Regeringens skrivelse 2019/20:141 Riksrevisionens rapport om valförfarandet
Riksdagen, Övrigt
98 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:140 Regeringens skrivelse 2019/20:140 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande
Riksdagen, Övrigt
127 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:134 Regeringens skrivelse 2019/20:134 Riksrevisionens rapport om nationalräkenskaperna
Riksdagen, Ekonomi, Övrigt
84 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:133 Regeringens skrivelser 2019/20:133 Riksrevisionens rapport om statens planering av höghastighetsjärnvägar
Riksdagen, Offentlig rätt
86 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:130 Regeringens skrivelse 2019/20:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019
Riksdagen, Övrigt
332 sid, 2020, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:128 Regeringens skrivelse 2019/20:128 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området
Riksdagen, Ekonomi, Övrigt
117 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:121 Regeringens skrivelser 2019/20:121 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg
Riksdagen, Övrigt
89 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:115 Regeringens skrivelser 2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019
Riksdagen, Övrigt
195 sid, 2020, Pris: 177 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:108 Regeringens skrivelser 2019/20:108 Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan
Riksdagen, Offentlig rätt
53 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 9 av 11

  © 2017 Jure AB