Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 3 av 11

Nr. 2022/23:125 Regeringens skrivelse 2022/23:125 Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm
Regeringskansliet, Övrigt
111 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:114 Regeringens skrivelse 2022/23:114 Strategisk exportkontroll 2022 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Regeringskansliet, Övrigt
107 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:113 Regeringens skrivelse 2022/23:113 Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren i ny regi
Regeringskansliet, Övrigt
95 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:111 Regeringens skrivelse 2022/23:111 Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön
Regeringskansliet, Övrigt, Miljörätt
101 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:103 Regeringens skrivelse 2022/23:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2022
Regeringskansliet, Övrigt
435 sid, 2023, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:101 Regeringens skrivelse 2022/23:101 Årsredovisning för staten 2022
Regeringskansliet, Övrigt
460 sid, 2023, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:98 Regeringens skrivelse 2022/23:98 Redovisning av skatteutgifter 2023
Regeringskansliet, Övrigt
55 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:96 Regeringens skrivelse 2022/23:96 Riksrevisionens rapport om kvalitetsavgifter och regressrätt
Regeringskansliet, Övrigt
115 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:90 Regeringens skrivelse 2022/23:90 Nordiskt samarbete 2022
Regeringskansliet, Övrigt
28 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:81 Regeringens skrivelse 2022/23:81 Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:76 Regeringens skrivelse 2022/23:76 Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag
Regeringskansliet, Övrigt
73 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:75 Regeringens skrivelse 2022/23:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2022
Regeringskansliet, Övrigt
570 sid, 2023, Pris: 407 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:70 Regeringens skrivelse 2022/23:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Regeringskansliet, Övrigt
6 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:68 Regeringens skrivelse 2022/23:68 Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn
Regeringskansliet, Övrigt
91 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:63 Regeringens skrivelse 2022/23:63 Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning
Regeringskansliet, Övrigt
96 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:49 Regeringens skrivelse 2022/23:49 Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
10 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:44 Regeringens skrivelse 2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen – effektivitet och konsekvenser
Regeringskansliet, Övrigt
99 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:38 Regeringens skrivelse 2022/23:38 2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Regeringskansliet, Övrigt
11 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:36 Regeringens skrivelse 2022/23:36 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för att stimulera investeringar i datorhallar
Regeringskansliet, Övrigt
87 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:30 Regeringens skrivelse 2022/23:30 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
52 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 3 av 11

  © 2017 Jure AB