Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 3 av 10

Nr. 2021/22:265 Regeringens skrivelse 2021/22:265 Riksrevisionens rapport om fastighetsbildningen i Sverige
Regeringskansliet, Övrigt
98 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:264 Regeringens skrivelse 2021/22:264 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2021
Regeringskansliet, Övrigt
119 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:261 Regeringens skrivelse 2021/22:261 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2022–2033
Regeringskansliet, Övrigt
38 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:249 Regeringens skrivelse 2021/22:249 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet
Regeringskansliet, Övrigt
34 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:248 Regeringens skrivelse 2021/22:248 Riksrevisionens rapport om statens finansiering av kommunerna
Regeringskansliet, Övrigt
87 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:247 Regeringens skrivelse 2021/22:247 Sveriges genomförande av Agenda 2030
Regeringskansliet, Övrigt
76 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:241 Regeringens skrivelse 2021/22:241 Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag
Regeringskansliet, Övrigt
69 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:230 Regeringens skrivelse 2021/22:230 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem
Regeringskansliet, Övrigt
19 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:203 Regeringens skrivelse 2021/22:203 Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik
Regeringskansliet, Övrigt
141 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:191 Regeringens skrivelse 2021/22:191 Riksrevisionens rapport om bosättningslagen
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:141 Regeringens skrivelse 2021/22:141 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2021
Regeringskansliet, Övrigt
56 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:140 Regeringens skrivelse 2021/22:140 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande
Regeringskansliet, Övrigt
131 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:130 Regeringens skrivelse 2021/22:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021
Regeringskansliet, Övrigt
326 sid, 2022, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:115 Regeringens skrivelse 2021/22:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
171 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:114 Regeringens skrivelse 2021/22:114 Strategisk exportkontroll 2021
Regeringskansliet, Övrigt
108 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:109 Regeringens skrivelse 2021/22:109 Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål
Regeringskansliet, Övrigt
60 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:107 Regeringens skrivelse 2021/22:107 Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete
Regeringskansliet, Övrigt
137 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:104 Regeringens skrivelse 2021/22:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:103 Regeringens skrivelse 2021/22:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
396 sid, 2022, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Nästa
Sida 3 av 10

  © 2017 Jure AB