Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 7 av 12

Nr. 2021/22:7 Regeringens skrivelse 2021/22:7 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet
Riksdagen, Övrigt
101 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:6 Regeringens skrivelse 2021/22:6 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap
Riksdagen, Övrigt
76 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:223 Regeringens skrivelse 2020/21:223 Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service
Riksdagen, Övrigt
84 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:218 Regeringens skrivelse 2020/21:218 Riksrevisionens rapport om administrationen i statliga myndigheter
Riksdagen, Övrigt
94 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:210 Regeringens skrivelse 2020/21:210 Riksrevisionens rapport om transportbidraget
Riksdagen, Övrigt
80 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:179 Regeringens skrivelse 2020/21:179 Återkallelse av regeringens proposition 2020/21:48 Organdonation
Riksdagen, Övrigt
3 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:169 Regeringens skrivelse 2020/21:169 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft
Riksdagen, Övrigt
116 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:167 Regeringens skrivelse 2020/21:167 Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt
Riksdagen, Övrigt
64 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:162 Regeringens skrivelse 2020/21:162 Riksrevisionens rapport om särskild löneskatt för äldre
Riksdagen, Övrigt
64 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:146 Regeringens skrivelse 2020/21:146 Riksrevisionens rapport om utgiftstaket
Riksdagen, Övrigt
60 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:145 Regeringens skrivelse 2020/21:145 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2020
Riksdagen, Övrigt
47 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:140 Regeringens skrivelse 2020/21:140 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande
Riksdagen, Övrigt
131 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:133 Regeringens skrivelse 2020/21:133 Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030
Riksdagen, Övrigt
55 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:130 Regeringens skrivelse 2020/21:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020
Riksdagen, Övrigt
314 sid, 2021, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:116 Regeringens skrivelse 2020/21:116 Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service
Riksdagen, Övrigt
58 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:115 Regeringens skrivelse 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020
Riksdagen, Övrigt
178 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:109 Regeringens skrivelse 2020/21:109 Politik för konstnärers villkor
Riksdagen, Övrigt
81 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:108 Regeringens skrivelse 2020/21:108 Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden
Riksdagen, Övrigt
90 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 7 av 12

  © 2017 Jure AB