Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 10 av 12

Nr. 2019/20:108 Regeringens skrivelser 2019/20:108 Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan
Riksdagen, Offentlig rätt
53 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:104 Regeringens skrivelse 2019/20:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015–2019
Riksdagen, Övrigt
139 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:103 Regeringens skrivelser 2019/20:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2019
Riksdagen, Övrigt
349 sid, 2020, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:101 Regeringens skrivelse 2019/20:101 Årsredovisning för staten 2019
Riksdagen, Övrigt
355 sid, 2020, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:98 Regeringens skrivelse 2019/20:98 Redovisning av skatteutgifter 2020
Riksdagen, Skatterätt
61 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:90 Regeringens skrivelser 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019
Riksdagen, Övrigt
25 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:82 Regeringens skrivelser 2019/20:82 Riksrevisionens rapport om föråldrade it-system i statsförvaltningen
Riksdagen, Övrigt
82 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:77 Regeringens skrivelser 2019/20:77 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet
Riksdagen, Övrigt
130 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:76 Regeringens skrivelse 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn
Riksdagen, Marknadsrätt, Offentlig rätt
55 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:75 Regeringens skrivelser 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019
Riksdagen, Övrigt
377 sid, 2020, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:73 Regeringens skrivelse 2019/20:73 Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet — långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt
Riksdagen, Arbetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Offentlig rätt
95 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:72 Regeringens skrivelse 2019/20:72 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av drift och underhåll av statliga vägar
Riksdagen, Marknadsföring, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
90 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:71 Regeringens skrivelse 2019/20:71 Riksrevisionens rapport om stöd till renovering och energieffektivisering
Riksdagen, Offentlig rätt, Miljörätt, Fastighetsrätt
96 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:70 Regeringens skrivelse 2019/20:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Riksdagen, Offentlig rätt
7 sid, 2019, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:66 Regeringens skrivelse 2019/20:66 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2019
Riksdagen, Internationell rätt, Ekonomi, Offentlig rätt
21 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:62 Regeringens skrivelse 2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Riksdagen, Offentlig rätt
10 sid, 2019, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:56 Regeringens skrivelse 2019/20:56 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018
Riksdagen, Offentlig rätt
41 sid, 2019, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:54 Regeringens skrivelse 2019/20:54 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget
Riksdagen, Övrigt
70 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:50 Regeringens skrivelse 2019/20:50 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
Riksdagen, Offentlig rätt
87 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:48 Regeringens skrivelse 2019/20:48 Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning
Riksdagen, Arbetsrätt, Ekonomi, Övrigt
100 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 10 av 12

  © 2017 Jure AB