Regeringens skrivelse 2019/20:114 Regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll 2019 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2019/20:114 Regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll 2019 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2020
Omfång:90 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920114
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2019/20:114
Ämnesord:Offentlig rätt , Övrigt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2019. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export som har förekommit under året. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.
 
  © 2017 Jure AB