Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 11 av 12

Nr. 2019/20:46 Regeringens skrivelse 2019/20:46 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete
Riksdagen, Arbetsrätt, Övrigt
74 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:44 Regeringens skrivelse 2019/20:44 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan
Riksdagen, Övrigt
68 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:40 Regeringens skrivelse 2019/20:40 Riksrevisionens rapport om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande
Riksdagen, Fastighetsrätt, Ekonomi, Övrigt
73 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:39 Regeringens skrivelse 2019/20:39 Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag
Riksdagen, Övrigt
81 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:35 Regskr. 2019/20:35 Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll
Riksdagen, Övrigt
97 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:34 Regeringens skrivelse 2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019
Riksdagen, Internationell rätt, Övrigt
42 sid, 2019, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:18 Regeringens skrivelse 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina
Riksdagen, Övrigt
21 sid, 2019, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:17 Regskr 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik
Riksdagen, Övrigt
60 sid, 2019, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:6 Regskr 2019/20:6 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av kulturområdets institutioner
Riksdagen, Övrigt
87 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:3 Regeringens skrivelse 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
Riksdagen, Offentlig rätt
88 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/204 Regeringens skrivelse 2019/20:4 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet
Riksdagen, Övrigt
50 sid, 2019, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:148 Regeringens skrivelse 2018/19:148 Riksrevisionens rapport om köp på saklig grund
Riksdagen, Övrigt
131 sid, 2019, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:135 Regeringens skrivelse 2018/19:135 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum
Riksdagen, Offentlig rätt
82 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:122 Regeringens skrivelse 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet
Riksdagen, Offentlig rätt
43 sid, 2019, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:121 Regeringens skrivelse 2018/19:121 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
Riksdagen, Miljörätt
81 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:120 Regeringens skrivelse 2018/19:120 Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken
Riksdagen, Offentlig rätt
86 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:117 Regeringens skrivelse 2018/19:117 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
Riksdagen, Offentlig rätt
117 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:113 Regeringens skrivelse 2018/19:113 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev
Riksdagen, Offentlig rätt
9 sid, 2019, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2022
Regeringskansliet, Övrigt
168 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:50 Riksrevisionens rapport om statsbidraget till studieförbunden
Regeringskansliet, Övrigt
111 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2020/21:117 Riksrevisionens rapport om Sidas garantiverksamhet
Riksdagen, Övrigt
91 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 11 av 12

  © 2017 Jure AB