Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 1 av 12

Nr. 2021/22:100 Prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition
Regeringskansliet, Övrigt
247 sid, 2022, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:7 Regeringens skrivelse 2020/21:7 Regeringens skrivelse Strategi för den arktiska regionen
Riksdagen, Miljörätt, Offentlig rätt
41 sid, 2020, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2022/23:111 Regeringens skrivelse 2022/23:111 Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön
Regeringskansliet, Övrigt, Miljörätt
101 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:106 Regeringens skrivelse 2023/24:106 Riksrevisionens rapport om statens hantering av markintrång
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:115 Regeringens skrivelse 2023/24:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
176 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Nr. 2023/24:7 Regeringens skrivelse 2023/24:7 Riksrevisionens rapport om digitala tjänster till privatpersoner
Regeringskansliet, Övrigt
93 sid, 2023, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:89 Regeringens skrivelse Skr. 2020/21:89 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen
Riksdagen, Övrigt
146 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:113 Regeringens skrivelse 2018/19:113 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev
Riksdagen, Offentlig rätt
9 sid, 2019, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:117 Regeringens skrivelse 2018/19:117 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
Riksdagen, Offentlig rätt
117 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:120 Regeringens skrivelse 2018/19:120 Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken
Riksdagen, Offentlig rätt
86 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:121 Regeringens skrivelse 2018/19:121 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
Riksdagen, Miljörätt
81 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:122 Regeringens skrivelse 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet
Riksdagen, Offentlig rätt
43 sid, 2019, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:135 Regeringens skrivelse 2018/19:135 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum
Riksdagen, Offentlig rätt
82 sid, 2019, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2018/19:148 Regeringens skrivelse 2018/19:148 Riksrevisionens rapport om köp på saklig grund
Riksdagen, Övrigt
131 sid, 2019, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:101 Regeringens skrivelse 2019/20:101 Årsredovisning för staten 2019
Riksdagen, Övrigt
355 sid, 2020, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:104 Regeringens skrivelse 2019/20:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015–2019
Riksdagen, Övrigt
139 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:128 Regeringens skrivelse 2019/20:128 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området
Riksdagen, Ekonomi, Övrigt
117 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:130 Regeringens skrivelse 2019/20:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019
Riksdagen, Övrigt
332 sid, 2020, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:134 Regeringens skrivelse 2019/20:134 Riksrevisionens rapport om nationalräkenskaperna
Riksdagen, Ekonomi, Övrigt
84 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:140 Regeringens skrivelse 2019/20:140 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande
Riksdagen, Övrigt
127 sid, 2020, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2019/20:141 Regeringens skrivelse 2019/20:141 Riksrevisionens rapport om valförfarandet
Riksdagen, Övrigt
98 sid, 2020, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 1 av 12

  © 2017 Jure AB