Regeringens skrivelse 2022/23:12 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:12 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel
Utgivningsår:2022
Omfång:91 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223012
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:12
Ämnesord:Övrigt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen redogör för hur den bedömer de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort och de rekommendationer som riktas till regeringen i rapporten Statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel, RiR 2022:11.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel inte är effektiv.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen:

- att införa en möjlighet för Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att dela uppgifter om de behövs för den mottagande myndighetens apotekstillsyn,

- att införa en utvidgad skyldighet för E-hälsomyndigheten att lämna uppgifter till Läkemedelsverket, IVO och TLV om apotekens expediering och partihandlarnas försäljning,

- att införa bestämmelser som hindrar apotek från att ta ut överpriser på specialkost till barn och på läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men subventioneras av staten eller regionerna,

- att ge Läkemedelsverket möjligheter och TLV utvidgade möjligheter att ta ut sanktionsavgifter.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser.
 
  © 2017 Jure AB