Regeringens skrivelse 2022/23:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2022
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2022
Utgivningsår:2023
Omfång:570 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223075
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:75
Ämnesord:Övrigt

Pris: 407 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Redovisningen omfattar huvudsakligen åtgärder under tiden 1 januari–31 december 2022. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.
 
  © 2017 Jure AB