Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 5 av 57

Smart contracts — aftaleret og blockchain
Istrup Peter
Ex Tuto, Förmögenhetsrätt, IT-rätt, Övrigt
Inbunden, 432 sid, 2022, Pris: 895 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2022:2 Tore 2 — En myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje
BRÅ, Offentlig rätt, Övrigt, Straffrätt
108 sid, 2022, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:218 Hittegods i kollektivtrafiken
Regeringskansliet, Sjö- och transporträtt, Övrigt
33 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:191 Riksrevisionens rapport om bosättningslagen
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2022, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:203 Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik
Regeringskansliet, Övrigt
141 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
696 sid, 2022, Pris: 833 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:209 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt, Övrigt
551 sid, 2022, Pris: 394 SEK exkl. moms   

SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
514 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:179 Ett bättre premiepensionssystem
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
384 sid, 2022, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:107 Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete
Regeringskansliet, Övrigt
137 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
396 sid, 2022, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:87 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2021
Regeringskansliet, Övrigt
17 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
482 sid, 2022, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2021/22:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021
Regeringskansliet, Övrigt
171 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

SOU 2022:4 Minska gapet — Åtgärder för jämställda livsinkomster
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Övrigt
670 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

Handbok i rättspsykologi
Granhag Pär Anders, Strömwall Leif , Ask Karl , Landström Sara , red.
Liber, Kriminologi, Övrigt, Straffrätt
Inbunden, 484 sid, 2 uppl, 2021, Pris: 837 SEK exkl. moms   

The Colregs Guide
van Dokkum Klaas
Dokmar Maritime Publishers B.V., Sjöfart, Övrigt, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 224 sid, 7 uppl, 2021, Pris: 612 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 5 av 57

  © 2017 Jure AB