Regeringens skrivelse 2022/23:38 2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:38 2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Utgivningsår:2022
Omfång:11 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223038
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:38
Ämnesord:Övrigt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för tillämp­ningen av lagen (1991:572) om särskild utlän­nings­kontroll från och med den 1 juli 2021 till och med den 30 juni 2022, och för utveck­lingen av den inter­natio­nella terror­ismen samt för Sveriges medverkan i det inter­natio­nella arbetet mot terror­ism under samma period.

Regeringen har under den aktu­ella perioden fattat sju beslut med stöd av lagen. Två av besluten inne­bar avslag på över­klaganden av Migra­tions­verkets beslut i fråga om utvis­ning. Dessa två beslut rörde personer som inte tidigare hade varit föremål för åtgärder enligt lagen om särskild utlän­nings­kontroll. De övriga fem besluten innebar avslag på begäran om ompröv­ning av utvis­nings­beslut efter begäran från den enskilde.
 
  © 2017 Jure AB