SOU 2022:66 Åtgärder på fiskeområdet för att skydda Natura 2000-områden i havet
   
 
Titel:SOU 2022:66 Åtgärder på fiskeområdet för att skydda Natura 2000-områden i havet
Utgivningsår:2022
Omfång:133 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505106
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:66
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt , Övrigt

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade den 24 mars 2022 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över den svenska lagstiftningen i syfte att reglera fisket för att stärka skyddet för marina skyddade områden.

I detta delbetänkande föreslår utredaren författningsändringar som krävs för att säkerställa att kraven i artikel 6.2 och 6.3 i art- och habitatdirektivet tillämpas fullt ut på fiske.
 
  © 2017 Jure AB