SOU 2022:63 Teknikutveckling och förvaltning
� en antologi
   
 
Titel:SOU 2022:63 Teknikutveckling och förvaltning � en antologi
Utgivningsår:2022
Omfång:89 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505045
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:63
Ämnesord:Övrigt

Pris: 215 SEK exkl. moms

 

Denna antologi har som ambition att belysa utmaningar och möjligheter med ny teknik. Den är även ett av de sista stegen i Komets arbete att vara öppna och lyssnande genom att låta personer med olika perspektiv och bakgrund komma till tals.

Komet har bjudit in ett antal personer att ge sin egen berättelse om teknik och samhällets utveckling. I denna antologi publicerar Komet deras berättelser.

De inbjudna personerna har fått var sitt tema att reflektera över. Komet vill på detta sätt visa teknikutvecklingens bredd och stimulera till både diskussion och eftertanke.

Varje författare är själv ansvarig för innehållet i sitt kapitel. De synpunkter som framförs och de erfarenheter som delas är författarens egna.
 
  © 2017 Jure AB