Regeringens skrivelse 2022/23:26 Verksamhet inom Europarådets ministerkommitté under helåret 2021 och första halvåret 2022
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:26 Verksamhet inom Europarådets ministerkommitté under helåret 2021 och första halvåret 2022
Utgivningsår:2022
Omfång:42 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223026
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:26
Ämnesord:Övrigt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2021 och första halvåret 2022.

 
  © 2017 Jure AB