Vad är rätt?
   
 
Författare:Warnling Conradson Wiweka
Titel:Vad är rätt?
Anmärkning:
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:115 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027270
Ämnesord:Allmän rättslära , Övrigt

Pris: 209 SEK exkl. moms

 

VAD ÄR "RÄTT"? Frågan kan tolkas på ett handfast sätt, i betydelsen vad som är gällande rätt när man försöker lösa ett visst juridiskt problem: T.ex. om man få slå sina barn (barnaga) eller om det är förbjudet. Frågan kan också ges en rättsteoretisk innebörd, om man försöker förstå juridikens väsen och t.ex. vill analysera vad som skiljer rättsregler från andra typer av regler. Författarens ambitioner är inte att ge läsarna full klarhet i rättens inre natur, utan det främsta syftet är att väcka frågor och få läsarna att själva reflektera:

- Kan en våldsinriktad förening förbjudas?

- Kan en gällande lag vara så föråldrad att den inte tillämpas?

- Tillåts barnäktenskap i Sverige?

- Måste man alltid följa prejudikat från våra högsta domstolar?

- Kan ett barn tvingas att lära sig simma för att det är barnets bästa? Rätten är ständigt i förändring genom nya svenska lagar och domar, liksom domar från Europadomstolen och EU-domstolen samt annan EU-rätt i form av fördrag, förordningar, direktiv m.m. Det en gång inlärda är alltså inte en stabil punkt annat än temporärt, utan alla jurister måste inse betydelsen av att lära på nytt och att bedöma juridiska frågor, såväl idag som i framtiden, med hjälp av en juridisk metod eller kanske flera olika sådana metoder.
 
  © 2017 Jure AB