Regeringens skrivelse 2022/23:16 Riksrevisionens rapport om Sidas val av samarbetspartner och biståndsform
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:16 Riksrevisionens rapport om Sidas val av samarbetspartner och biståndsform
Utgivningsår:2022
Omfång:109 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223016
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:16
Ämnesord:Övrigt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Sida inte varit tillräckligt tydlig med vilka vägval och prioriteringar som görs för att operationalisera strategier och för att bidra till att nå strategiernas mål. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att säkerställa tydligare och mer fokuserade strategier. Därtill rekommenderar Riksrevisionen Sida att säkerställa att den interna styrningen följs så att förändringsteorier framgår i de årliga strategiplanerna och att lärdomar från tidigare insatser tas tillvara.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att den utgör ett viktigt bidrag i det kontinuerliga förbättringsarbetet när det gäller styrning och uppföljning av statliga myndigheters verksamhet.

Regeringen avser att bland annat utgå från Riksrevisionens rekommendationer i sitt arbete med att utveckla inriktning och styrning av det svenska utvecklingssamarbetet.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB