Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 22 av 57

SOU 2007:102 Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige — En översikt
Fritzes, Övrigt
109 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2007:97 Vissa metrologifrågor
Fritzes, Övrigt
332 sid, 2007, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2007:103 Bo för att leva — Seniorbostäder och trygghetsbostäder
Fritzes, Övrigt
246 sid, 2007, Pris: 257 SEK exkl. moms   

Min allrabästa och ömmaste vän! — Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal
Löwendahl Marie
Makadam, Övrigt
Inbunden, 368 sid, 2007, Pris: 295 SEK exkl. moms   

SOU 2007:91 Ny företagshälsovård - ny kunskapsförsörjning
Fritzes, Övrigt
84 sid, 2007, Pris: 183 SEK exkl. moms   

Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan — Försvarsberedningens omvärldsanalys
Fritzes, Övrigt
169 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SCB Beskrivning av Sveriges befolkning 2006
Statistiska centralbyrån, Övrigt
125 sid, 2007, Pris: 239 SEK exkl. moms   

SOU 2007:60 Sweden facing climate change — threats and opportunities
Fritzes, Övrigt
679 sid, 2007, Pris: 514 SEK exkl. moms   

Bostadspolitiken — Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år
Boverket, Fastighetsrätt, Övrigt
131 sid, 2007, Pris: 122 SEK exkl. moms   

Varför FoU? — Hur dagens internationella företag bedriver sin forskning och utvecklingsverksamhet
Gustavsson Tingvall Patrik
SNS, Övrigt
224 sid, 2007, Pris: 272 SEK exkl. moms   

Mediation - Six Ways in Seven Days — Special Part of the Mediation Process
Boserup Hans
DJØF, Övrigt
263 sid, 2007, Pris: 771 SEK exkl. moms   

Guide till det virtuella samhället — Trender i maktkampen mellan den verkliga och den virtuella världen
Wahlström Bengt
SNS, Övrigt
244 sid, 2007, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Svensk välfärd och globala marknader — Välfärdsrådets rapport 2007
Ekholm Karolina, Andersen Torben M., Bigsten Arne, Vlachos Jonas
SNS, Övrigt
119 sid, 2007, Pris: 198 SEK exkl. moms   

Förhandla — Förhandlingsteknik för vinnare
Unt Iwar
Studentlitteratur, Övrigt
242 sid, 2007  SLUT på förlag

Ds 2007:39 Handlingsplan för en ny institutssektor
Fritzes, Övrigt
100 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Tre stora, tre små — Biomedicin och innovationssystem i Kina, Indien, USA, Irland, Danmark och Finland
Bergström Hans, Gergils Håkan
SNS, Övrigt
201 sid, 2007, Pris: 273 SEK exkl. moms   

Cool it — Den skeptiska miljövännens guide till den globala uppvärmningen
Lomborg Björn
SNS, Övrigt
223 sid, 2007  SLUT på förlag

Råvarumarknaden
Radetzki Marian
SNS, Övrigt
312 sid, 2007, Pris: 294 SEK exkl. moms   

Vilken framtid har bilen? — En analys av vägtrafiken
Kågeson Per
SNS, Övrigt
360 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 223 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2007/08:30 Kontroll av postförsändelser
Riksdagen, Övrigt, Skatterätt
6 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Ds 2007:38 Kunskapsdriven tillväxt — en första rapport från Globaliseringsrådet
Fritzes, Övrigt
26 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

SOU 2007:70 Framtidens flygplatser — utveckling av det svenska flygplatssystemet
Fritzes, Övrigt
206 sid, 2007, Pris: 225 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 22 av 57

  © 2017 Jure AB