Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 22 av 56

SOU 2007:44 Tsunamibanden
Fritzes, Övrigt
204 sid, 2007, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Vår världs ekonomiska historia - Del 1 — Den förindustriella tiden
Söderberg Johan
SNS, Övrigt
Inbunden, 398 sid, 2007, Pris: 351 SEK exkl. moms   

Vem styr vården? — Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård
Blomqvist Paula
SNS, Övrigt
248 sid, 2007, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Management från A till Ö — Förklaringar till 150 begrepp och modeller
Karlöf Bengt, Helin Lövingsson Fredrik
SIS Förlag, Övrigt
Inbunden, 396 sid, 2007, Pris: 535 SEK exkl. moms   

Svensk handel
Hansson Hans
SNS, Övrigt
96 sid, 2007  SLUT på förlag

Affärsetikens grunder — Introduktion till allmän, nationell och global etik
Roos Carl Martin
Studentlitteratur, Övrigt
150 sid, 2007  SLUT på förlag

När folkhemselen blev internationell — Elavregleringen i historiskt perspektiv
Högselius Per, Kaijser Arne
SNS, Övrigt
342 sid, 2007  SLUT på förlag

Tänder tillsammans — Personalkooperativ inom vård och omsorg
Lindkvist Lars
SNS, Övrigt
227 sid, 2007, Pris: 301 SEK exkl. moms   

Förbränningsmotorns gasväxling och uppladdning
Zander Lennarth
Jure, Övrigt
175 sid, 2007, Pris: 675 SEK exkl. moms   

Makten över barnen — tvångsomhändertagande av barn i Sverige 1928-1968
Runcis Maija
Atlas, Övrigt, Offentlig rätt
Inbunden, 288 sid, 2007, Pris: 211 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2006/07:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Riksdagen, Övrigt
130 sid, 2007, Pris: 73 SEK exkl. moms   

SOU 2007:13 Regional utveckling och regional samhällsorganisation - Sekretariatsrapport nr 3
Fritzes, Övrigt
334 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:12 Hälso- och sjukvården - Sekretariatsrapport nr 2
Fritzes, Övrigt
143 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Kulturgrammatik — hur du ökar din förmåga att umgås över gränserna
Herlitz Gillis
Uppsala Publishing House, Övrigt
Inbunden, 220 sid, 2007, Pris: 314 SEK exkl. moms   

Välkommen! — Handbok i hur du blir en bättre värd och gör fler affärer
Cakste Karl Mikael, Widegren Jonas
Zoe kommunikation, Övrigt
287 sid, 2007, Pris: 244 SEK exkl. moms   

SOU 2007:18 Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar
Fritzes, Övrigt
257 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2006/07:58 Migration och asylpolitik
Riksdagen, Övrigt
50 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Klara, färdiga, gå! — Om de yngsta medborgarna och deras rättigheter
Barnombudsmannen, Övrigt
182 sid, 2007, Pris: 231 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2006/07:90 Nordiskt samarbete 2006
Riksdagen, Övrigt
18 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Vårt arabiska arv
Karlsson Ingmar
SNS, Övrigt
95 sid, 2007  SLUT på förlag

Prop. 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet
Riksdagen, Övrigt
42 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Fartygs stabilitet
Huss Mikael
Jure, Sjöfart, Övrigt
180 sid, 2007, Pris: 294 SEK exkl. moms   

SOU 2007:10 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft
Fritzes, Övrigt
429 sid, 2007, Pris: 334 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2006/07:103 Kommittéberättelse 2007 — Kommittéernas sammansättning
Riksdagen, Övrigt
357 sid, 2007, Pris: 171 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 22 av 56

  © 2017 Jure AB