Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 45 av 56

Regeringens skrivelse 2001/02:90 Nordiskt samarbete 2001
Riksdagen, Övrigt
42 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:109 Förlängd försöksverksamhet vid medborgarkontor
Riksdagen, Övrigt
17 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman
Riksdagen, Övrigt
53 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Ds 2002:11 Klassfrågan — en ESO-rapport om lärartätheten i skolan
Fritzes, Övrigt
74 sid, 2002, Pris: 98 SEK exkl. moms   

SOU 2002:34 Muskövarvet - utveckling eller avveckling?
Fritzes, Övrigt
73 sid, 2002, Pris: 110 SEK exkl. moms   

SOU 2002:39 Styrom — Översyn av Försvarets Materielverk
Fritzes, Övrigt
409 sid, 2002, Pris: 251 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin
Riksdagen, Övrigt
12 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:175 Ett system för individuell kompetensutveckling
Riksdagen, Övrigt
93 sid, 2002, Pris: 39 SEK exkl. moms   

SOU 2002:15 IT och äldre — IT-kommissionens rapport 2/2002
Fritzes, Övrigt
110 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning
Riksdagen, Övrigt
173 sid, 2002, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Kommunikation, makt och organisation — Kritiska tolkningar av ett informationsmöte i ett företag
Alvesson Mats
Norstedts Juridik, Övrigt, Organisation och ledarskap
152 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 289 SEK exkl. moms   

SOU 2002:65 En vägtrafikinspektion
Fritzes, Övrigt
63 sid, 2002, Pris: 110 SEK exkl. moms   

Ds 2002:26 Ett centrum mot rasism och andra former av intolerans
Fritzes, Övrigt
75 sid, 2002, Pris: 124 SEK exkl. moms   

Ds 2002:24 Framtid med Asien — En uppföljning av regeringens Asienstrategi
Fritzes, Övrigt
162 sid, 2002, Pris: 172 SEK exkl. moms   

SOU 2002:57 Ny organisation för Patent- och registreringsverket
Fritzes, Övrigt
117 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

SOU 2002:48 Rätt på spåret
Fritzes, Övrigt
427 sid, 2002, Pris: 262 SEK exkl. moms   

Dödlig exit
Kärrbrink Jesper, Ramsin Håkan
Fischer & Co, Övrigt
269 sid, 2002  SLUT på förlag

SOU 2002:55 IT-stomnät till vissa kommuner
Fritzes, Övrigt
94 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! — Bilagedel D: Tillgänglighet och boende
Fritzes, Övrigt
131 sid, 2002, Pris: 182 SEK exkl. moms   

SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! — Bilagedel C: Arbetsliv
Fritzes, Övrigt
81 sid, 2002, Pris: 158 SEK exkl. moms   

SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! — Bilagedel B: Ekonomi
Fritzes, Ekonomi, Övrigt
69 sid, 2002, Pris: 158 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 45 av 56

  © 2017 Jure AB