Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 37 av 56

Mår du som du förtjänar? — Hitta vägen till välbefinnande för individ och organisation
Arén Anne, Ljusenius Tommy
Prevent, Övrigt
Inbunden, 128 sid, 2003, Pris: 328 SEK exkl. moms   

Legal English — An Introduction to the Legal Language and Culture of the United States
Brostoff Teresa Kissane, Sinsheimer Ann
Oceana, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Övrigt
480 sid, 2 uppl, 2003, Pris: 430 SEK exkl. moms   

En författning för Europa?
Eriksen John Oddvar, Fossum John Erik, Menéndez Agustín José
Daidalos, Övrigt, EU-rätt
258 sid, 2003, Pris: 185 SEK exkl. moms   

Vetenskapsteoretiska grunder — Historia och begrepp
Molander Joakim
Studentlitteratur, Övrigt
182 sid, 2003, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Nätverksfamiljen
Bäck-Wiklund Margareta, Johansson Thomas
Natur och Kultur, Övrigt
Inbunden, 306 sid, 2003, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Den vildväxande högskolan — Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar
Kim Lillemor, Mårtens Pehr
Nya Doxa, Övrigt
302 sid, 2003, Pris: 200 SEK exkl. moms   

The Imagined versus the Real Other — Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden
Carlbom Aje
Lunds universitet, Övrigt
234 sid, 2003, Pris: 428 SEK exkl. moms   

Kvinnor, män och karriärer — Visioner och verklighet i näringslivet
Göransson Anita
SNS, Övrigt
88 sid, 2003, Pris: 127 SEK exkl. moms   

Ds 2003:66 Om biblioteksverksamheterna
Fritzes, Övrigt
118 sid, 2003, Pris: 150 SEK exkl. moms   

Ds 2003:61 Genus på museer — Slutrapport från arbetsgruppen Genus på museer
Fritzes, Övrigt
121 sid, 2003, Pris: 170 SEK exkl. moms   

SOU 2003:125 Fyra rapporter om folkbildning
Fritzes, Övrigt
312 sid, 2003, Pris: 230 SEK exkl. moms   

Jobba smartare tillsammans — Processutveckling i praktiken
BDO Revision, Övrigt
43 sid, 2003  SLUT på förlag

En fråga om heder
Wikan Unni
Ordfront, Kriminologi, Övrigt
Inbunden, 301 sid, 2003, Pris: 198 SEK exkl. moms   

SOU 2003:130 Studerande och trygghetssystemen
Fritzes, Övrigt
242 sid, 2003, Pris: 230 SEK exkl. moms   

SOU 2003:126 Förbättrad missbildningsövervakning
Fritzes, Övrigt
149 sid, 2003, Pris: 170 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2003/04:54 Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn
Riksdagen, Övrigt
32 sid, 2003, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2003/04:49 Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna
Riksdagen, Övrigt
100 sid, 2003, Pris: 39 SEK exkl. moms   

SOU 2003:121 Internationella kulturutredningen 2003
Fritzes, Övrigt
288 sid, 2003, Pris: 220 SEK exkl. moms   

SOU 2003:107 Etisk prövning av djurförsök - Bilagor — Genetik och bioteknik på djur
Fritzes, Övrigt
17 sid, 2003, Pris: 75 SEK exkl. moms   

SOU 2003:123 Utvecklingskraft för hållbar välfärd
Fritzes, Övrigt
201 sid, 2003, Pris: 188 SEK exkl. moms   

SOU 2003:112 Deltagares upplevelse av folkbildningen
Fritzes, Övrigt
196 sid, 2003, Pris: 251 SEK exkl. moms   

Prop. 2003/04:51 Kust- och insjöfiske samt vattenbruk
Riksdagen, Övrigt
70 sid, 2003, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Nästa
Sida 37 av 56

  © 2017 Jure AB