Ds 2004:36 Innovativa Sverige
� En strategi för tillväxt genom förnyelse
   
 
Titel:Ds 2004:36 Innovativa Sverige � En strategi för tillväxt genom förnyelse
Utgivningsår:2004
Omfång:45 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221845
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:36
Ämnesord:Övrigt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Genom en rad åtgärder och genom mer samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor skall Sveriges innovativa förmåga stärkas. I strategin Innovativa Sverige pekas prioriterade områden ut.
 
  © 2017 Jure AB