Ds 2004:41 Ekonomiskt utsatta barn
   
 
Titel:Ds 2004:41 Ekonomiskt utsatta barn
Utgivningsår:2004
Omfång:441 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222051
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:41
Ämnesord:Övrigt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller en analys av två huvudfrågor:
1. Vilka barn skall räknas som ekonomiskt utsatta?
2. Hur påverkas barn av att under en längre tid leva i en familj som har en ekonomiskt besvärlig situation?

Här diskuteras olika statistiska metoder för att mäta ekonomisk utsatthet och konstateras att barn till ensamstående mammor respektive utrikes födda föräldrar löper större risk för fattigdom än andra barn. Vidare beskrivs vilka uttryck denna fattigdom tar sig och hur den påverkar t.ex. barnens skolprestationer och hälsa. Här har bl.a. frivilligorganisationernas erfarenheter tagits tillvara.
 
  © 2017 Jure AB