Ds 2004:39 Det går långsamt fram...
� jämställdheten inom jord- och skogsbrukssektorn
   
 
Titel:Ds 2004:39 Det går långsamt fram... � jämställdheten inom jord- och skogsbrukssektorn
Utgivningsår:2004
Omfång:314 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221969
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:39
Ämnesord:Övrigt

Pris: 200 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att regeringen skall formulera en särskild jämställdhetsplan för jord- och skogsbrukssektorn i samarbete med dess organisationer. Planen bör genomföras i enlighet med FN:s jämställdhetskonferens i Beijing år 1995 och med den jämställdhetsplan som antagits av Nordiska ministerrådet och dess ämbetsmannakommitté för jord- och skogsbruksfrågor (NÄJS).
 
  © 2017 Jure AB