Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 14 av 57

Metodpraktikan — Konsten att studera samhälle, individ och marknad
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann, Wängnerud Lena
Wolters Kluwer Sverige, Övrigt
422 sid, 5 uppl, 2017, Pris: 614 SEK exkl. moms   

Kritiskt tänkande — i teori och praktik
Sporrong Elin , Westin Tikkanen Karin , red.
Studentlitteratur, Allmän rättslära, Övrigt
278 sid, 2016, Pris: 347 SEK exkl. moms   

Marknadsundersökning — En handbok
Christensen Lars, Engdahl Nina, Grääs Carin, Haglund Lars
Studentlitteratur, Övrigt
352 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 410 SEK exkl. moms   

Konsten att leda sig själv
Ljung Arne
Prevent, Övrigt
86 sid, 2016, Pris: 343 SEK exkl. moms   

The Craft of Research
Booth Wayne C., Colomb Gregory G., Williams Joseph M., Bizup Joseph, Fitzgerald William T.
Chicago university press, Övrigt
316 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 255 SEK exkl. moms   

Entrepreneurship and Small Business — Start-Up, Growth and Maturity
Burns Paul
Macmillan, Övrigt
540 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 657 SEK exkl. moms   

An Introduction to Political Philosophy
Wolff Jonathan
Oxford University Press, Övrigt
231 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 282 SEK exkl. moms   

International Human Resource Management — Policies and Practices for Multinational Enterprises
Tarique Ibraiz, Briscoe Dennis R., Schuler Randall S
Routledge, Organisation och ledarskap, Övrigt
524 sid, 5 uppl, 2016, Pris: 743 SEK exkl. moms   

Vetenskapsteori för samhällsvetare
Holm Ingemann Jan
Gleerups, Övrigt
213 sid, 2016  SLUT på förlag

Kompetensbaserad personalstrategi
Lindelöw Malin
Natur och Kultur, Organisation och ledarskap, Övrigt
Inbunden, 320 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 482 SEK exkl. moms   

Konsten att skriva en fotnot — Vetenskaplig formalia för humanister
Götlind Anna, Linnarsson Magnus
Studentlitteratur, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Övrigt
106 sid, 2016, Pris: 213 SEK exkl. moms   

Tronstriden — maktkampen i Industrivärden
Nordström Jens B
Lind, Statsvetenskap och politik, Övrigt
Inbunden, 319 sid, 2016, Pris: 224 SEK exkl. moms   

Lost Muchachos & Tumba Tarzan — två stycken actionfilmsmanuskript
Knudsen Björn
Niels Knudsen, Övrigt
225 sid, 2016, Pris: 210 SEK exkl. moms   

SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet
Fritzes, Övrigt
2016, Pris: 465 SEK exkl. moms   

Entreprenörskap — Vad, hur och varför
Henrekson Magnus, Stenkula Mikael
Studentlitteratur, Organisation och ledarskap, Övrigt
317 sid, 2016, Pris: 379 SEK exkl. moms   

Fremtidens fortid — Fortellinger om jus og informasjonsteknologi
Bing Jon
Gyldendal, Övrigt
205 sid, 2016, Pris: 356 SEK exkl. moms   

Forskningshandboken — För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
Denscombe Martyn
Studentlitteratur, Övrigt
488 sid, 3 uppl, 2016, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Research Methods for Business Students
Saunders Mark N K
Pearson Education, Övrigt
741 sid, 7 uppl, 2015, Pris: 817 SEK exkl. moms   

Human Resource Development — A Concise Introduction
Carbery Ronan, Cross Christine
Macmillan, Övrigt
270 sid, 2015, Pris: 575 SEK exkl. moms   

Etik och juridik — för psykologer och psykoterapeuter
Sverne Arvill Ebba, Hjelm Åke, Johnsson Lars-Åke, Sääf Christina
Studentlitteratur, Övrigt
361 sid, 6 uppl, 2015, Pris: 469 SEK exkl. moms   

Karlebo handbok
Björklund Stefan, Gustafsson Göran, Hågeryd Lennart, Rundqvist Bengt
Liber, Övrigt
1144 sid, 16 uppl, 2015, Pris: 919 SEK exkl. moms   

De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker dem
Freeman Arthur, Dewolf Rose
Natur och Kultur, Övrigt
344 sid, 2015, Pris: 46 SEK exkl. moms   

Ordet är fritt — mycket fritt
Unger Sven
Oscarsfors, Övrigt
128 sid, 2015, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Demografins grunder
Dribe Martin, Stanfors Maria
Studentlitteratur, Övrigt
94 sid, 3 uppl, 2015, Pris: 77 SEK exkl. moms   

Hållbarhetsredovisning — grunder, praktik och funktion
Frostenson Magnus, Helin Sven
Liber, Övrigt
124 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 318 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | Nästa
Sida 14 av 57

  © 2017 Jure AB